Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί εμέν, νε! μάνα μου

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ν’ αηλί εμέν, νε! μάνα μου,
άλλο ’κ’ είδα αΐκον
Το κρεβατόπο μ’ εύκαιρον,
το μαξιλάρ’ καρίπ’κον

Έκαψες το καρδόπο μου,
Θεόν που ’κι φοάσαι
Αν πας και σον πνευματικόν
πώς θα ’ξομολογά σε -ν;

Να έμ’νε έναν πετούμενον,
τ’ ουρανού έναν πουλόπον
Να έρχουμ’νε κι εκόνευα
σ’ εγάπης τ’ εγκαλιόπον

Έλα, πουλί μ’, σ’ εμέτερα,
αλήγορα κλώστ’ κι άμε
Οι γειτόν’ μ’ εγροικούν ατο
το σεβνταλούκ’ ντ’ ευτάμε

Ψηλό ραχ̌ίν χαμέλυνον
ας χαμελύν’ κι ο ήλιον
Θα έρ’ται και δι͜αβαίν’ τ’ αρνί μ’,
κόκκινον κι άμον μήλον
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
αλήγοραγρήγορα
άμεσύρε, πήγαινε (προστ.)
άμονσαν, όπως, καθώς
γειτόν’γείτονες
δι͜αβαίν’(για τόπο) περνάει/ώ, διασχίζει/ω, (για χρόνο) περνάει/ώδιαβαίνω
εγκαλιόποναγκαλιά, αγκαλίτσα
εγροικούνκαταλαβαίνουν
εκόνευαεγκαθιστούσα, φώλιαζα, προσγειωνόμουνkonmak
εμέτεραδικά μου/μας
έμ’νεήμουν
έρ’ταιέρχεται
έρχουμ’νεερχόμουν
εύκαιρον(ουδ.) άδειο, αδειανό, (αρσ.) ανόητο, κουφιοκέφαλο
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
’κ’δενουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
καρίπ’κονξένο, μοναχικό, φτωχό, ανήμποροgarip/ġarīb
’κιδενουκί<οὐχί
κλώστ’γύρνα/γύρισε, επέστρεψε (προστ.)
κρεβατόποκρεβατάκι
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πουλόπονπουλάκι
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σεβνταλούκ’έρωταςsevdalık
φοάσαιφοβάσαι
χαμελύν’χαμηλώνει
χαμέλυνονχαμήλωσε
Σημειώσεις
Αφιερωμένο στη μνήμη του Αναστάσιου Παναπακίδη από Λευκόγεια Δράμας, λυράρης και τραγουδιστής του Πόντου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr