Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ση μάνα σ’ ’κι ζεις καλά

Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τριύλ’, τριύλ’ σο χορόν
κορτσόπα κοκκινίζ’νε
Φορούν και αναλλάζ’νε
εθαρρούν πως θ’ αντρίζ’νε

Ακεί πέρα αγούλα̤,
τ’ ολόερα τσαγούλα̤
Έφαγαν εμέν, πουλί μ’,
τ’ ομμάτι͜α σ’ τα τσαχούρα̤

Ση μάνα σ’ ’κι ζεις καλά
πάτση, έλα κάθκα αδά!
Εγώ θα στοχ̌εύω σε
ας σ’ ατείντς κι άλλο πολλά

Ση χώραν πα δίν’νε σε
πολεμούν ν’ αντρίζ’νε σε
Ατείν’, πουλί μ’, τ’ εσετέρ’
ξάι πώς ’κι νουνίζ’νε σε;

Έρχουμαι μεσανυχτί’,
φυγαδι͜άζω σε σ’ ορμίν
Οι τουσ̌μάν’ μ’ ελέπ’νε μας
σο κύρ’ -τ- σ’ αγκαλούνε μας

Χάιτε! Έλα σο παρχάρ’,
μετ’ εμέν το παλληκάρ’
Γιαν-γιανά να πορπατούμε
τ’ έναν τ’ άλλο ν’ αγαπούμε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγκαλούνεκαταγγέλλουν, κατηγορούν, καταδίδουν
αγούλα̤μαντριά αρνιών ağıl
αδάεδώ
ακείεκεί
αντρίζ’νεαντρίζουν, παντρεύουν, παντρεύονται
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατείν’αυτοί
ατείντςαυτούς
γιαν-γιανάδίπλα-δίπλα, πλάι-πλάι yan yana
δίν’νεδίνουν
ελέπ’νεβλέπουνε
έρχουμαιέρχομαι
κάθκακάθισε (προστ.)
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
κορτσόπακοριτσάκια
κύρ’πατέρα
μεσανυχτί’την ώρα του μεσονυχτίου
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νουνίζ’νεσκέφτονται
ξάικαθόλου
ολόεραολόγυρα
ομμάτι͜αμάτια
ορμίνρυάκι, ρεματιά
παπάλι, επίσης, ακόμα
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πάτσηΕ! αδελφή, κόρη (ως προσφώνηση γυναίκας γενικά) bacı
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπατούμεπερπατάμε
στοχ̌εύωπαρατηρώ, προσέχω, επισημαίνω
τουσ̌μάν’εχθροί düşman/duşmān
τριύλ’τριγύρω
φυγαδι͜άζωφυγαδεύω
χάιτεάντε haydi<hay de (οθωμ.)
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά
Σημειώσεις
Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου αδερφό Χαράλαμπο Νικολαϊδη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr