Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πέραν-περού εχ̌ι͜όνιζεν

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Πέραν-περού εχ̌ι͜όνιζεν
κι αδά μερέαν βρέχ̌ει
Και το ’φτωχόν το καρδόπο μ’
παρηγορίαν ’κ’ έχ̌ει

Κανείς σον κόσμον ’κ’ ’ίνεται
να έχ̌’ τ’ εμά τα τέρτι͜α
Αέτσ’ να σιρινεύκεται,
αέτσ’ να ’κχ̌ύν’ τα δάκρυ͜α

Έκιτι, κόσμε άχαρε,
έκιτι, κόσμε ψεύτεν
Ντ’ εποίκα σε και πάντα δί’ς
εμέν πίκρας και τέρτι͜α;

Κόρη, σ’ εμόν το λείμψανον
φόρ’ και σ̌κεπάγ’ και -ν- έλα -ν
Σ’ εγκάλια σ’ να έν’ το ταφί μ’
κι ο κόρφος η κασέλα μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδάεδώ
αέτσ’έτσι
δί’ςδίνεις
εγκάλιααγκαλιά
έκιτιέκφραση αναπόλησης που υποδηλώνει νοσταλγία για κάτι παρελθοντικό hey gidi
εμάδικά μου
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έχ̌’έχει
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
κασέλαφέρετρο
’κχ̌ύν’χύνει, περιχύνει
μερέανμεριά
παρηγορίανπαρηγοριά
πέραν-περούπέρα ως πέρα
πίκραςπίκρες
σιρινεύκεταισέρνεται κατά γης sürünmek
ταφίτάφο
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
φόρ’φόρεσε (προστ.)
ψεύτενψεύτη

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7969 | Albums/Singles: 1222 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr