Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα ζέα έρθαν σο ποτάμ’

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τα ζέα έρθαν σο ποτάμ’,
ατά νερόν να πίν’νε
Εσύ πα εύρες μαχανάν
ντ’ εθέλεσες εποίν’νες

Σο γιάν’ τη ποταμί’, πουλί μ’,
έρθες εμέν να ελέπ’ς
Τα ζέα πα εκούιξαν
ατά για να σερεύ’ς

Νυφαδόπα και κορτσόπα
εμέναν τριυλίσκουν
και ας σ’ εμόν το τέρεμαν
ατά πα θρυμμουλίσκουν

Τον φέγγον εκαπάτεψεν
ατό η εμορφάδα σ’
Νασάν ατόν που επορεί
και κείται σην εγκάλια σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
γιάν’πλάι, πλευράyan
εγκάλιααγκαλιά
εθέλεσεςθέλησες
εκαπάτεψενσκέπασε, κάλυψε, έκλεισε κπ/κτ σε κτkapatmak
εκούιξανφώναξαν, λάλησαν, κάλεσαν κπ ονομαστικά
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
εμορφάδαομορφιά
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνεςποιέω-ῶ
επορείμπορεί
έρθανήρθαν
έρθεςήρθες
εύρεςβρήκες
θρυμμουλίσκουνθρυμματίζουν, γεμίζουν ψίχουλα
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κορτσόπακοριτσάκια
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθιbahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
νασάνχαρά σε
παπάλι, επίσης
πίν’νεπίνουν
ποταμί’ποταμιού
σερεύ’ςμαζεύεις, συγκεντρώνειςσωρεύω
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τριυλίσκουντριγυρίζουν
φέγγονφεγγάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr