Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα ζέα έρθαν σο ποτάμ’

Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τα ζέα έρθαν σο ποτάμ’,
ατά νερόν να πίν’νε
Εσύ πα εύρες μαχανάν
ντ’ εθέλεσες εποίν’νες

Σο γιάν’ τη ποταμί’, πουλί μ’,
έρθες εμέν να ελέπ’ς
Τα ζέα πα εκούιξαν
ατά για να σερεύ’ς

Νυφαδόπα και κορτσόπα
εμέναν τριυλίσκουν
και ας σ’ εμόν το τέρεμαν
ατά πα θρυμμουλίσκουν

Τον φέγγον εκαπάτεψεν
ατό η εμορφάδα σ’
Νασάν ατόν που επορεί
και κείται σην εγκάλια σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατάαυτά
γιάν’πλάι, πλευρά yan
εγκάλιααγκαλιά
εθέλεσεςθέλησες
εκαπάτεψενσκέπασε, κάλυψε, έκλεισε κπ/κτ σε κτ kapatmak
εκούιξανφώναξαν, λάλησαν, κάλεσαν κπ ονομαστικά
ελέπ’ςβλέπεις
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εμορφάδαομορφιά
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
επορείμπορεί
έρθανήρθαν
έρθεςήρθες
εύρεςβρήκες
θρυμμουλίσκουνθρυμματίζουν, γεμίζουν ψίχουλα
κείταικείτεται, ξαπλώνει
κορτσόπακοριτσάκια
μαχανάνδικαιολογία, άλλοθι bahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
νασάνχαρά σε
νυφαδόπανυφούλες
παπάλι, επίσης, ακόμα
πίν’νεπίνουν
ποταμί’ποταμιού
σερεύ’ςμαζεύεις, συγκεντρώνεις σωρεύω
τέρεμανβλέμμα, κοίταγμα
τριυλίσκουντριγυρίζουν
φέγγονφεγγάρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7996 | Albums/Singles: 1229 | Συντελεστές: 1614 | Λήμματα: 13953
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr