Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην ξενιτει͜άν ευρίγουμαι

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Μάκης Πετρίδης

Συνθέτες: Μάκης Πετρίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Σην ξενιτει͜άν ευρίγουμαι
γράμμαν γράφτω και στείλω
Τσ̌ιζίν-τσ̌ιζίν γομών’ ατο
με τα δάκρυ͜α ντο ’κχ̌ύνω

Καίγουμαι και βρουλίουμαι
το καρδόπο μ’ κλαινίζω
Τα τερτόπα μ’ επλέθυναν
και πώς να ταγιανίζω;

Όλα τα τέρτι͜α μ’ γράφτω σε,
όλα τα τέρτι͜α μ’ στείλω
Πασ̌τάν να αφουκράσαι͜ ατα
το ψ̌όπο μ’ να ’λαφρύνω

Τη ξενιτει͜άς ’κι σύρκεται,
πουλί μ’, η μαναχ̌ία
Μανάχος σιρινεύκεσαι
τρώει σε -ν- αροθυμίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αροθυμίαννοσταλγία
ατααυτά
αφουκράσαιαφουγκράζεσαι
βρουλίουμαιφλέγομαι, καίγομαιbrûler
γομών’γεμίζω/ει
επλέθυνανπλήθυναν
ευρίγουμαιβρίσκομαι
καίγουμαικαίομαι
καρδόποκαρδούλα
’κιδενουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
μαναχ̌ίαμοναξιά
μανάχοςμονάχος, μόνος
πασ̌τάνολωσδιόλου, εντελώςbaştan
σιρινεύκεσαισέρνεσαι κατά γηςsürünmek
σύρκεταιτραβιέται, αντέχεται
ταγιανίζωαντέχωdayanmak
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τερτόπα(υποκορ.) καημοί, βάσανα, στενοχώριεςdert
τσ̌ιζίνγραμμή, αράδαçizgi
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr