Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Φύσκα

Τη ψ̌ης το καρακίδ’Τη ψ̌ης το καρακίδ’

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τα πολιτείας έντανε
όλα θολά και πίσκα
Εγώ θα φεύω παιδία
θα πάω ζω ση Φύσκα

Φύσκα, χωρίον έμορφον
με τα πολλά τα κάλλια
Εγώ τ’ εσόν παιδίν είμαι
κι εσύ μάνας εγκάλια

Πουλόπα και κρύα νερά
και σον Προφήτη-Ηλίαν
Θαρρείς ας σον παράδεισον
έρ’ται/ακούς έναν λαλίαν

Φύσκα, χωρίον έμορφον
με τα πολλά τα κάλλια
Εγώ τ’ εσόν παιδίν είμαι
κι εσύ μάνας εγκάλια

Το τέρεμα σ’ αποθολών’
η ψ̌η σ’ χαράν γομούται
και το τζ̌ιέρι σ’ τ’ άρρωστον
μ’ έναν νεφές λαρούται

Φύσκα, χωρίον έμορφον
με τα πολλά τα κάλλια
Εγώ τ’ εσόν παιδίν είμαι
κι εσύ μάνας εγκάλια

Οσήμερον τα παιδία σ’/παιδόπα σ’
έρθαν για το χατίρι σ’
Κι ο κόσμον θα χαλάεται
απόψ’ σο πανοΰρι σ’

Φύσκα, χωρίον έμορφον
με τα πολλά τα κάλλια
Εγώ τ’ εσόν παιδίν είμαι
κι εσύ μάνας εγκάλια
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γομούταιγεμίζει, βουρκώνει, κομπιάζει
εγκάλιααγκαλιά
έμορφονόμορφο
έντανεέγιναν
έρθανήρθαν
έρ’ταιέρχεται
εσόνδικός/ή/ό σου
κάλλιακάλλη
λαλίανλαλιά, φωνή
λαρούταιγιατρεύεται, θεραπεύεσαι
νεφέςαναπνοήnefes
παιδίαπαιδιά
πανοΰριπανηγύρι
πίσκαβρώμικα, λερωμένα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλόπαπουλάκια
τέρεμαβλέμμα
τζ̌ιέρισπλάχνο, σωθικόciğer/ciger
φεύωφεύγω
χαλάεταιχαλάει, καταστρέφεται
χατίριχάρη, σεβασμός, υπόληψηhatır/ḫāṭir
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr