Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Άμον ανήμπορον πουλίν

Κιβωτός

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Άμον ανήμπορον πουλίν
έχ̌’ κι έρθα σην πατρίδαν
να ελέπ’νε τ’ ομματόπα μου
ατά ντο χρόνι͜α ’κ’ είδαν

Λιθάρ’, ντο κείσαι ερετίν
σο κεμερόπο μ’ κέσ’ -ι
ρούξον κι έπαρ’ το ψ̌όπο μου,
λάχ̌’ θάφτ’νε με αδακέσ’ -ι

Σ’ οσπιτόπο μ’ εκόνεψα,
σο κεμερόπο μ’ στέκω
Επρόκανα την πόδα μου
σο κατωθύρ’ να θέκω

Λιθάρ’, ντο κείσαι ερετίν
σο κεμερόπο μ’ κέσ’ -ι
ρούξον κι έπαρ’ το ψ̌όπο μου,
λάχ̌’ θάφτ’νε με αδακέσ’ -ι

Πόρταν, φεγγίτεν ένοιξα
χόρτασον φως, σκοτία
Τρανόν έτον ντο έργεψα
τ’ εμόν η αμαρτία

Λιθάρ’, ντο κείσαι ερετίν
σο κεμερόπο μ’ κέσ’ -ι
ρούξον κι έπαρ’ το ψ̌όπο μου,
λάχ̌’ θάφτ’νε με αδακέσ’ -ι

Σκοτία, χρόνι͜α αναμέντς
κι ευτάς υπομονήν -ι
Εγώ εσέν ενέσπαλα
απάν’ σην αχπαστήν -ι

Λιθάρ’, ντο κείσαι ερετίν
σο κεμερόπο μ’ κέσ’ -ι
ρούξον κι έπαρ’ το ψ̌όπο μου,
λάχ̌’ θάφτ’νε με αδακέσ’ -ι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακέσ’εδώ γύρω, κάπου εδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
αναμέντςπεριμένεις
απάν’πάνω
ατάαυτά
αχπαστήνξεκίνημα, αναχώρηση
εκόνεψαεγκαταστάθηκα, φώλιασα, προσγειώθηκα konmak
ελέπ’νεβλέπουνε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ενέσπαλαξέχασα
ένοιξαάνοιξα
έπαρ’πάρε (προστ.)
επρόκαναπρόφτασα, πρόκαμα
έργεψαάργησα
ερετίνετοιμόρροπο eğreti
έρθαήρθα
έτονήταν
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρθαήρθα
θέκωθέτω, τοποθετώ, βάζω
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κατωθύρ’κατώφλι, η παράπλευρη και κάτω ξύλινη δοκός της πόρτας, ο πρόδρομος
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κεμερόποθόλος, αψίδα, χώρος του σπιτιού θολωτός συνήθως υπόγειος για διατήρηση των τροφίμων kemer
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
λάχ̌’είθε, μακάρι
λιθάρ’λιθάρι, πέτρα
ομματόπαματάκια
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
πόδαίχνος, πατημασιά, βήμα
ρούξονπέσε (προστ.)
σκοτίασκοτάδι
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr