Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Όμνυσμαν

ΚιβωτόςΚιβωτός

Στιχουργοί: Θεόδωρος Καραφουλίδης

Συνθέτες: Γιώργος Ατματσίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Σοφία Νικολαΐδη, Στάθης Νικολαΐδης


Όρκον δίγομε εντάμαν
ση ζωήν και σο Θεόν
Ση χαρά μουν και σα τέρτι͜α
να έχομε ίσον μερτικόν

Περιστέρα μ’ και τρυγόνα μ’,
εσύ θα είσαι εικόνα μ’
Τη χαράς ι-μ’ το πουλίν,
το τερμάνι μ’ και η ψ̌η μ’

Αχ! αητέ μ’ και παλληκάρι μ’,
στήριγμα μ’ και παραστάρι μ’
Ο αέρας και το φως ι-μ’
και σα τέρτι͜α μ’ ο γιατρός ι-μ’

Για τ’ ατό πολλά αγαπώ σε
και εποίκα σε τ’ εμόν
Ας σ’ ατόσα απέσ’ κορτσόπα
είσαι όλεν το καλόν

Κι εγώ πα εσέν εχώρτσα
ας σ’ ατόσα παλληκάρι͜α
Έρθεν η σεβντά σο ψ̌όπο μ’
και απέσ’ σα φυλλοκάρδι͜α μ’

Όρκον δίγομε εντάμαν
ση ζωήν και σο Θεόν
Ση χαρά μουν και σα τέρτι͜α
να έχομε ίσον μερτικόν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απέσ’μέσα
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
δίγομεδίνουμε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εντάμανμαζί
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
έρθενήρθε
έχομεέχουμε
εχώρτσαξεχώρισα, ξεδιάλεξα
κορτσόπακοριτσάκια
μουνμας
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
παπάλι, επίσης, ακόμα
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τερμάνιθεραπεία, δύναμη, μτφ. λύση derman/dermān
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
φυλλοκάρδι͜ατα φύλλα της καρδιάς
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr