Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αδά ζωήν ’κ’ επέμ’νεν

ΚιβωτόςΚιβωτός

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Άσ̌κεμα χρόνι͜α έρθανε,
ανθρώπ’, ντό θα ευτάμε;
Ζωήν ’κ’ επέμ’νεν άλλο αδά
κι εμείς όλ’ που θα πάμε;

Αν είχ̌ες σκάλα, ουρανέ μ’,
σην γην να εκατήβαινεν
Οι εφτωχοί θα έρχουσαν,
αδά ζωήν ’κ’ επέμ’νεν

Για το συμφερόν οι τρανοίν
τον κόσμον αφανίζ’νε
Σιδέρτα και ναρκωτικά
πουλούν για να κερδίζ’νε

Αν είχ̌ες σκάλα, ουρανέ μ’,
σην γην να εκατήβαινεν
Οι εφτωχοί θα έρχουσαν,
αδά ζωήν ’κ’ επέμ’νεν

Και πώς θα ζούνε τα μωρά
σ’ αΐκον κοινωνίαν;
Αντί ψωμίν σον Χάροντα
ατείν’ δίν’νε δουλείαν

Αν είχ̌ες σκάλα, ουρανέ μ’,
σην γην να εκατήβαινεν
Οι εφτωχοί θα έρχουσαν,
αδά ζωήν ’κ’ επέμ’νεν

Τ’ οσημερ’νόν την εποχήν
νερόν να πίντς νουνί͜εις α’
Και το κορτσόπον ντο αγαπάς
φοβάσαι να φιλείς α’

Αν είχ̌ες σκάλα, ουρανέ μ’,
σην γην να εκατήβαινεν
Οι εφτωχοί θα έρχουσαν,
αδά ζωήν ’κ’ επέμ’νεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
αδάεδώ
αΐκοντέτοιο/α
άσ̌κεμαάσχημα
ατείν’αυτοί
δίν’νεδίνουν
δουλείανδουλειά
επέμ’νεναπόμεινε
έρθανεήρθαν
έρχουσανέρχονταν
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
εφτωχοίφτωχοί
’κ’δενουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
νουνί͜ειςσκέφτεσαι
όλ’όλοι/α
πίντςπίνεις
σιδέρτασίδερα
σκάλαο κάβαλος του παντελονιού

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12045
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr