Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Χ̌ερομύλι͜α είν’ τ’ ομμάτι͜α σ’

ΚιβωτόςΚιβωτός

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Ση χαμαιλέτε σ’ έρθα εγώ
ν’ αλέθω τα κοκκία μ’
Ας δίγω σε για αλεστικά,
κορτσόπο μ’, την καρδία μ’

Χ̌ερομύλι͜α είν’ τ’ ομμάτι͜α σ’,
τη χαμαιλέτεν έχ’νε
Όταν τερούν’ εμέν, αρνί μ’,
το καρδόπο μ’ αλέθ’νε

Ας απομένω μετ’ εσέν
και τη βραδήν κοιμούμες
Φιλώ σε και φιλείς ’μένα
κι εντάμα ν’ αλευρούμες

Χ̌ερομύλι͜α είν’ τ’ ομμάτι͜α σ’,
τη χαμαιλέτεν έχ’νε
Όταν τερούν’ εμέν, αρνί μ’,
το καρδόπο μ’ αλέθ’νε

Άλλο ’κι κλώσκουμαι σ’ οσπίτ’,
αδακά θ’ απομένω
Και τ’ άλογο μ’ ας πάει ψοφά
σην αραπάν δεμένον

Χ̌ερομύλι͜α είν’ τ’ ομμάτι͜α σ’,
τη χαμαιλέτεν έχ’νε
Όταν τερούν’ εμέν, αρνί μ’,
το καρδόπο μ’ αλέθ’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδακάεδώ κόντα
αλέθ’νεαλέθουν
αλευρούμεςαλευρωνόμαστε
αραπάνάμαξα araba
βραδήνβράδυ
δίγωδίνω
είν’είναι (για πληθ.)
εντάμαμαζί
έρθαήρθα
έχ’νεέχουνε
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κλώσκουμαιγυρίζω, επιστρέφω
κοιμούμεςκοιμόμαστε
κοκκίασιτάρια
κορτσόποκοριτσάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ομμάτι͜αμάτια
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
χ̌ερομύλι͜αχερόμυλοι
χαμαιλέτενερόμυλος
χαμαιλέτεννερόμυλο

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr