Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τον ερχομόν τ’ εσόν, πουλί μ’

ΚιβωτόςΚιβωτός

Στιχουργοί: Βασίλης Μωυσιάδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τον ερχομόν τ’ εσόν, πουλί μ’,
εάν εγώ εξέρ’να
άγρια λουλούδι͜α τ’ ορμανί’
σον γυρισμό σ’ θ’ εφέρ’να

Άμα βραδύν’ τη στράταν χάντς,
θα στείλω εγώ τον φέγγον
Με άστρα θα στολίζ’ ατο
την απαντή σ’, Ελένκω μ’

Με τη χαράν θ’ εφόριζα
το πρόσωπο μ’, κορτσόπο μ’
Τα δακρόπα μ’ θα σπόγγιζα
ταίρι μ’, κλαδί μ’ και ψ̌όπο μ’

Άμα βραδύν’ τη στράταν χάντς,
θα στείλω εγώ τον φέγγον
Με άστρα θα στολίζ’ ατο
την απαντή σ’, Ελένκω μ’

Εάν ημέρα έρχεσαι,
άμον τη γην περ’μένω
Άμον βροχ̌ή έλα σ’ εμέν
το ψ̌όπο μ’ διψασμένο

Άμα βραδύν’ τη στράταν χάντς,
θα στείλω εγώ τον φέγγον
Με άστρα θα στολίζ’ ατο
την απαντή σ’, Ελένκω μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απαντήπροϋπάντηση, συνάντηση
βραδύν’βραδιάζει
δακρόπα(υποκορ.) δάκρυα
εξέρ’ναήξερα, γνώριζα
εσόνδικός/ή/ό σου
κορτσόποκοριτσάκι
ορμανί’δάσους orman
περ’μένωπεριμένω
φέγγονφεγγάρι
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7967 | Albums/Singles: 1194 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr