Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Για τον πόνον τ’ ανθρωπίων

ΚιβωτόςΚιβωτός

Στιχουργοί: Θεόδωρος Καραφουλίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Τη Χριστού την ευλοΐαν
έχ’νε όσοι ση ζωήν
Αγαπούν και πολεμούνε
να τρώγ’νε οι ανθρώπ’ ψωμίν

Οι «Γιατροί Δίχως Σύνορα»
είναι οι Σαμαρίτες
Ας σον Χριστόν είν’ διαλεγμέν’
ση γην απάν’ προφήτες

Τερούν που είναι οι πονεμέν’
πάν’ ση κοσμί’ την άκραν
Κι άμον Σαμαρίτ’ καλοί
στέκ’νε απάν’ ση στράταν

Οι «Γιατροί Δίχως Σύνορα»
είναι οι Σαμαρίτες
Ας σον Χριστόν είν’ διαλεγμέν’
ση γην απάν’ προφήτες
Ας σον Χριστόν είν’ διαλεγμέν’
και τη φωτός Ακρίτες

Χριστέ, από ψηλά τερείς,
δος ατ’ς υπομονήν
Σοι ανθρωπίων τα τέρτι͜α
να δίγ’νε καλοσύνην

Οι «Γιατροί Δίχως Σύνορα»
είναι οι Σαμαρίτες
Ας σον Χριστόν είν’ διαλεγμέν’
ση γην απάν’ προφήτες
Ας σον Χριστόν είν’ διαλεγμέν’
και τη φωτός Ακρίτες

Τον πόνο σ’ ευτάγ’νε χαράν,
στέκ’νε σο προσκεφάλι σ’
Και την εικόναν τη Χριστού
έχ’νε σο μαξιλάρι σ’

Οι «Γιατροί Δίχως Σύνορα»
είναι οι Σαμαρίτες
Ας σον Χριστόν είν’ διαλεγμέν’
ση γην απάν’ προφήτες
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άκρανάκρη
άμονσαν, όπως, καθώς
ανθρωπίωνανθρώπων
απάν’πάνω
ατ’ςαυτής, της
δίγ’νεδίνουν
δοςδώσε
είν’είναι (για πληθ.)
ευλοΐανευλογία
ευτάγ’νεκάνουν, φτιάχνουν εὐθειάζω
έχ’νεέχουνε
κοσμί’κόσμου
σοιστους/στις, τους/τις
στέκ’νεστέκουν
τερείςκοιτάς
τερούνκοιτούν
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρώγ’νετρώνε

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr