Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα απάν’

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Έλα απάν’ σα κατάβραδα,
έλα απάν’ σα βρατέρι͜α
Έλα, τ’ αρνί μ’, εύρηκον με
σα ισίζ’κα τα μέρι͜α

Εφώταξες και έχ̌’ κι έρχεσαι
άμον σ̌ισ̌ελίν λάμπα
Οφύγον τρυγονίτσα μο(υ),
σην εγκαλιά μ’ έλα ’μπα

Το πόιν ατ’ς απ’ αδά κι απάν’
οσπιτί’ κερεστέν έν’
Ν’ αγιάζ’ ο κύρ’ και -ν- η μάνα
π’ ατέναν ενεστένεν

Νερόπα πεντακάθαρα,
χορταροσ̌κεπαμένα
Ντ’ επάθετεν ’κι τρέχ̌ετεν,
γιάμ’ είσ’νε χολιασμένα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγιάζ’αγιάζι, διαπεραστικός κρύος αέρας και υγρασίαayaz
αδάεδώ
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
ατέναναυτήν
βρατέρι͜ατο δειλινό
γιάμ’μήπως, ή μηya/yā + μη
εγκαλιά(επιρρ.) αγκαλιαστά
έν’είναι
ενεστένεναναζωογονούσε, ανέθρεφε/μεγάλωνε (παιδί), ανάσταινεἀνίστημι
εύρηκονβρες (προστ.)
εφώταξεςφώτισες, έλαμψες
έχ̌’έχει
έχ̌’ κι έρχεσαιείσαι στον ερχομό, έρχεσαι
ισίζ’καερημικά, απομονωμέναıssız
κερεστένμεγάλη ξύλινη δοκός σπιτιού, η ξυλεία γενικάkereste/kerāste
’κιδενουκί<οὐχί
κύρ’πατέρα
μέρι͜αμέρη
’μπα(έμπα) μπες
οσπιτί’σπιτιούhospitium<hospes
οφύγονφύγε (προστ.)
πόινύψος, μπόιboy
τρυγονίτσατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας (υποκορ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr