Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Με όνειρα επάντρεψα

ΚιβωτόςΚιβωτός

Στιχουργοί: Γιώργος Κεμανετζίδης

Συνθέτες: Μπάμπης Κεμανετζίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Με όνειρα επάντρεψα,
εδούλεψα κι εγούρεψα
Έρ’ταν περάν’νε τα χρόνι͜α,
σην καρδία μ’ βάλλ’νε πόνι͜α

Έχ’ ατο κρυφόν μαράζ’,
μωρόν θέλω, η ψ̌η μ’ βράζ’
Δίγω όλεν την παρά μ’
Ποίος να δί’ με χαράν;

Θεέ μ’, Χριστέ μ’, και Παναΐα μ’,
σ’ εσάς κρεμάεται η ελπίδα μ’
Σ’ εσάς εποίκα εγώ τάμαν,
ούλ’ εντάμαν ποίστεν θάμαν

«Πατέρα» εμέν κανείς ’κι λέει,
η ψ̌η μ’ έρ’ται πάει να εβγαίν’
Έρθα και -ν- εγέρασα,
τα πόνι͜α μ’ ’κ’ ελάρωσα

Εμπαίνω, εβγαίνω σα γιατρεία,
δίν’νε με παρηγορίαν
Οι γιατροί ’ξετάζ’νε με,
φάρμακα ποτίζ’νε με

Θεέ μ’, Χριστέ μ’, και Παναΐα μ’,
σ’ εσάς κρεμάεται η ελπίδα μ’
Σ’ εσάς εποίκα εγώ τάμαν,
ούλ’ εντάμαν ποίστεν θάμαν

Εγώ εποίκα πρακτικά,
πουθέν ’κ’ ευρήκω γιατρειάν
Αχ! να εποίν’να εγώ μωρόν,
τον πόνο μ’ για να λαρών’

Εσάς λέγ’ α’ φανερά·
ζελεύω τη χώρας τα μωρά
Σ’ όρωμα μ’ ελέπ’ ατα,
φιλώ κι αγκαλιάζ’ ατα

Θεέ μ’, Χριστέ μ’, και Παναΐα μ’,
σ’ εσάς κρεμάεται η ελπίδα μ’
Σ’ εσάς εποίκα εγώ τάμαν,
ούλ’ εντάμαν ποίστεν θάμαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ατααυτά
βάλλ’νεβάζουν
δί’δίνει
δίγωδίνω
δίν’νεδίνουν
εβγαίν’βγαίνει
εγούρεψαέστησα kurmak
ελέπ’βλέπει/βλέπω
εντάμανμαζί
εποίκαέκανα, έφτιαξα ποιέω-ῶ
εποίν’ναέκανα, έφτιαχνα ποιέω-ῶ
έρθαήρθα
έρ’ταιέρχεται
έρ’τανέρχονται
ευρήκωβρίσκω
ζελεύωζηλεύω
θάμανθαύμα
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κρεμάεταικρέμεται
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
όρωμαόνειρο
ούλ’όλοι
παράλεφτά, το χρήμα para/pāre
παρηγορίανπαρηγοριά
περάν’νεπερνάνε
ποίστενκάντε, φτιάξτε (προστ.) ποιέω-ῶ
πόνι͜απόνοι
πουθένπουθενά
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr