Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το προξενειό τη Μελίδη

Κιβωτός

Στιχουργοί: Πάνος Πετανίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Ατματσίδης, Στάθης Νικολαΐδης


Χαρισμένον ας σον Πάνον τον Πετανίδην σον Σταύρον τον Μελίδην ας ση Ράχωβα

Ση Βέροια, ση Ράχωβαν¹
και ους τα Παλατίτσ̌ια
τον Σταύρον επροξένευαν
σα έμορφα κορίτσ̌ι͜α

Απάν’ σην Καστανέαν,
ση Σουμελά μερέαν
τ’ αρνόπο μ’ ας ση Ράχωβα
μυρίζ’ μανουσ̌ακέαν

Το προξενειόν ση Ράχωβαν,
χρυσόν το δαχτυλίδι
Νασάν εκείνεν που θα παίρ’
τον Σταύρον τον Μελίδη

Απάν’ σην Καστανέαν,
ση Σουμελά μερέαν
τ’ αρνόπο μ’ ας ση Ράχωβα
μυρίζ’ μανουσ̌ακέαν

Πενήντα χρόνι͜α τυρα̤ννί͜εις
την ψ̌ην τη Ανδρονίκης
Και ση ρακί’ το πότιμαν
έν’ ολυμπιονίκης

Απάν’ σην Καστανέαν,
ση Σουμελά μερέαν
τ’ αρνόπο μ’ ας ση Ράχωβα
μυρίζ’ μανουσ̌ακέαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
απάν’πάνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
έμορφαόμορφα
έν’είναι
μανουσ̌ακέανμυρωδιά μενεξέ/βιολέτας մանուշակ (manušak)<manafšak
μερέανμεριά
νασάνχαρά σε
ουςως, μέχρι
παίρ’παίρνω/ει
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς
ψ̌ηνψυχή
Σημειώσεις
¹ Παλιά ονομασία του χωριού Ράχη Ημαθίας

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr