Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Το σελωμένον τ’ άλογον

Κιλκίς, πατρίδαν έχω σε

Στιχουργοί: Νάκος Ευσταθιάδης

Καλλιτέχνες: Φάνης Κουρουκλίδης, Χρήστος Παπαδόπουλος


Το σελωμένον τ’ άλογον
ατλή θέλ’ με καρδίαν
Τελικανλή και τολμηρόν
κι από σεβντάν φωτίαν

Το καπα̤έτι μ’ λέγω,
αρλούς είμαι και κλαίγω
Τ’ αρνί μ’ εγώ ’κ’ εφίλεσα
και το καρδόπο μ’ καίω

Σ’ έναν το γιάνι μ’ το σπαθίν,
σ’ άλλο έχω την κάμαν
Ατά και το σαρίν τ’ αρνί μ’
πάντα είμες εντάμαν

Το καπα̤έτι μ’ λέγω,
αρλούς είμαι και κλαίγω
Τ’ αρνί μ’ εγώ ’κ’ εφίλεσα
και το καρδόπο μ’ καίω

Εκάλκεψα και τ’ άλογον,
εζώστα τα τσ̌απράζι͜α
Εμέν ’κι τρώει το γιουλντουρούμ’,
’κ’ ευρήκ’νε με χαλάζι͜α

Το καπα̤έτι μ’ λέγω,
αρλούς είμαι και κλαίγω
Τ’ αρνί μ’ εγώ ’κ’ εφίλεσα
και το καρδόπο μ’ καίω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αρλούςαυτός που τον πιάνει εύκολα το παράπονο arlı
ατάαυτά
ατλήιππέα atlı
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γιουλντουρούμ’κεραυνός, αστραπή yıldırım
εζώσταζώστηκα
είμεςείμαστε
εκάλκεψακαβάλησα
εντάμανμαζί
ευρήκ’νεβρίσκουν
εφίλεσαφίλησα
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
κάμανδίκοπο μαχαίρι kama
καπα̤έτιφταίξιμο, σφάλμα, έγκλημα kabahat/ḳabāḥat
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
σαρίνξανθό, κίτρινο sarı
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τελικανλήνέο, λεβέντη delikanlı
τσ̌απράζι͜ασταυρωτά, χιαστί, μτφ. (για μάτια) αλλήθωρα, (ενδυμ.) σταυρωτά αλυσιδωτά επιστήθια κοσμήματα çapraz<çep+rāst

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr