Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η σ̌ιταντάνα

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Η σ̌ιταντάνα ’χόρευεν,
τ’ αντζία τ’ς αν’ ’κ’ επαίρ’νεν
Τα περπεντούλια ’σείουσαν
κι άμον κερβάνα επέγ’νεν

Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!
Λελεύω σε, κερβάνα μ’!
Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!

Έλα να ποδεδίζω σε,
Αε-Σερί’ πουλόπον!
Τ’ εμόν εγκάλι͜αν έγρασεν
τ’ εσόν το σπαρελόπον

Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!
Λελεύω σε, κερβάνα μ’!
Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!

Αν ερωτά σε η μανίκα σ’,
πέ’ ατέναν «Ελάσκουμ’!
Μετ’ έναν νέικον παλληκάρ’
εγώ επαιχνιδι͜άσκουμ’!»

Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!
Λελεύω σε, κερβάνα μ’!
Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!

Κόρη, τα ζα ντ’ ερίαζες
απέσ’ έναν μοζόπον
Έτρεχ̌ες απ’ οπίσ’ ατουν
αρ’ αμόν καρπουζόπον

Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!
Λελεύω σε, κερβάνα μ’!
Σ̌ιταντάνα μ’, σ̌ιταντάνα μ’!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
Αε-Σερί’του Άη-Σέργιου ή Άη-Γιώργη
άμονσαν, όπως, καθώς
αντζίαπόδια, μηροί
απέσ’μέσα
ατέναναυτήν
ατουντους
εγκάλι͜αναγκαλιά
έγρασενέφθειρε, έλιωσεγράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
ελάσκουμ’περιφερόμουν, τριγύριζα, περιπλανιόμουνἀλάομαι/ηλάσκω
εμόνδικός/ή/ό μουἐμοῦ
επαίρ’νενέπαιρνε
επαιχνιδι͜άσκουμ’ξεκινούσα το παιχνίδι
επέγ’νενπήγαινε, προχωρούσε, έφευγε
ερίαζεςπρόσεχες, φυλούσες, επέβλεπες
ερωτάρωτάει
εσόνδικός/ή/ό σου
ζαζώα
’κ’δενουκί<οὐχί
κερβάναη αγελάδα που προπορεύεται της αγέληςkervan/kārbān=καραβάνι
λελεύωχαίρομαι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μοζόπονμικρή δαμαλίδα, αγελαδίτσα
να ποδεδίζωνα χαρώ κπ
νέικοννέο, νεαρό
οπίσ’πίσω
πέ’πες (προστ.)
περπεντούλιαορμαθός αργυρών και χρυσών κοσμημάτων ή μαργαριταριών που κοσμούν την κεφαλή γυναίκας (κατά τη βυζαντινή περίοδο συνήθως τα κοσμήματα αυτά κρέμονταν από το πλάι στέμματος κεφαλής)perpendula/pendulo
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
πουλόπονπουλάκι
’σείουσαν(εσείουσαν) σείονταν
σ̌ιταντάνααυτή που τραντάζεται, σείεται ολόκληρηπιθ. εκ του (επιτατ.) συν+τανταλίζω
Σημειώσεις
Φωτ. Περπενδούλια (perpendula) από ψηφιδωτό και εικόνα βυζαντινής εποχής.

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr