Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Πίνω έναν, πίνω δύο

Ποντιακά Νο7Ποντιακά Νο7

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Όλεν την νύχταν τραγωδώ,
ύπνον ’κ’ έχω καμίαν
Αρνί μ’, εσέγκες σ’ άψιμο σ’
τ’ έρημον την καρδία μ’

Πίνω έναν, πίνω δύο,
πίνω τρία και μεθώ
Και τη χ̌έρας το κορτσόπον
ν’ ανασπάλω ’κ’ επορώ

Ερρούξα, πουλί μ’, σο κρεβάτ’
ας ση σεβντάν τ’ εσόν-ι
Έλα και φέρον το βοτάν’,
εμέν ντο θα λαρώνει

Λάχανα, πουλί μ’, λάχανα,
σο πέραν τη μαχαλά
Με τα χ̌έρι͜α σ’ εποίκες α’, πουλί μ’,
σ’ εμέν μ’ ευρήκ’ς μαχανά

Φωτία καίει το καρδόπο μ’,
άψιμον καίει το ψ̌όπο μ’
Νύχταν χωρίς ξημέρωμαν
έν’ η ζωή, πουλόπο μ’

Ήντιναν θέλτς δέβα ’ρώτα
σο πέραν τη μαχαλάν
Καφενεία και ταβέρνας
απ’ εμέν σύρ’νε γιαχάν¹
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
ανασπάλωξεχάσω
άψιμοφωτιά
άψιμονφωτιά
γιαχάνγιακάς yaka
δέβαπήγαινε (προστ.)
έν’είναι
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επορώμπορώ
ερρούξαέπεσα
εσέγκεςέβαλες, εισήγαγες
εσόνδικός/ή/ό σου
ευρήκ’ςβρίσκεις
ήντινανόποιον/α/ο
θέλτςθέλεις
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
κορτσόπονκοριτσάκι
λαρώνειγιατρεύει, θεραπεύει
μαχαλάγειτονιά mahalle/maḥalle
μαχαλάνγειτονιά mahalle/maḥalle
μαχανάδικαιολογία, άλλοθι bahane/bahāne<vahānag (μεσ.περσ.)
όλενόλη/ο, ολόκληρη/ο
πουλόποπουλάκι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
σύρ’νεσέρνουν, τραβούν, ρίχνουν
τραγωδώτραγουδάω
φέρονφέρε (προστ.)
χ̌έραςχήρας
ψ̌όποψυχούλα
Σημειώσεις
¹ (εκφ) σύρ’νε γιαχάν: τραβάνε ζόρι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8059 | Albums/Singles: 1244 | Συντελεστές: 1616 | Λήμματα: 14013
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr