Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εποίκες με ρακόποτον

Ποντιακά Νο7Ποντιακά Νο7

Στιχουργοί: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Συνθέτες: Βασίλειος Παπαδόπουλος

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Εποίκες με ρακόποτον [αμάν!]
και κρασομεθυσμένον [ούι, αμάν!]
Εμάτσες με το σεβνταλούκ’, [αμάν!]
νε σ̌κύλ’ αφορισμένον [ούι, αμάν!]

Το ραχ̌ίν χ̌ι͜ονίεται, [πουλί μ’]
παίρ’ ο ήλον λύεται
Σεβνταλίν το καρδόπο μ’, [πουλί μ’]
λύεται, μανίεται

Εποίκες με και -ν- εποίν’να [αμάν!]
καμίαν ντο ’κ’ εποίν’να [ούι, αμάν!]
Σα ταβέρνας και -ν- απέσ’ κέσ’ [αμάν!]
πουδέν ρακίν ’κ’ εφήνα [ούι, αμάν!]

Σεβνταλής παιδάς είμαι,
η σεβντά μ’ τρανόν πελιάν
Αν ’κ’ ευρήκω το πουλί μ’
τ’ άλλα είναι νεφιλι͜άν

Σεβντά, γιατί εφώλεψες [αμάν!]
αδαπέσ’ σο καρδόπο μ’; [ούι, αμάν!]
Ερίζωσες κι εκλάδωσες [αμάν]
θα σύρτς και παίρτς το ψ̌όπο μ’ [ούι αμάν]

Σεβνταλίν παιδίν είμαι
μη κατηγοράτε με -ν
Το καρδόπο μ’ καίεται,
να παρηγοράτε με -ν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδαπέσ’εδώ μέσα
απέσ’μέσα
αφορισμένοναφορισμένο, αναθεματισμένο
εμάτσεςέμαθες, δίδαξεςμαθίζω
εποίκεςέκανες, έφτιαξεςποιέω-ῶ
εποίν’ναέκανα, έφτιαχναποιέω-ῶ
ευρήκωβρίσκω
εφήναάφηνα
εφώλεψεςφώλιασες
’κ’δενουκί<οὐχί
καμίανποτέ
καρδόποκαρδούλα
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
λύεταιλιώνει
μανίεταιμαυρίζει/μουντζουρώνεται από την καπνιά, καταστρέφεται, κατακαίγεται μέχρι καπνιάς
νεφιλι͜άνμάταιο/α, ανώφελο/αnafile/nāfile
παίρτςπαίρνεις
πελιάνβάσανο, σκοτούραbela
πουδένπουθενά
ρακίναλκοολούχο ποτό που παράγεται από τη ζύμωση φρούτων ή στεμφύλων φρούτωνrakı/ˁaraḳī
ραχ̌ίνβουνό, ράχη
σεβντάαγάπη, έρωταςsevda/sevdā
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένοςsevdalı
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
σεβνταλούκ’έρωταςsevdalık
σύρτςσέρνεις, τραβάς, ρίχνεις
χ̌ι͜ονίεταιχιονίζεται
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr