Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αμάν, αμάν, κόρ’

Ποντιακά Νο7

Καλλιτέχνες: Θόδωρος Παυλίδης, Παναγιώτης Ασλανίδης


Η μάνα σ’ και -ν- ο κύρη σ’
[γιαρ, γιαρ, γιαρ]
αν ’κι θέλ’νε σε
Φύγον κι έλα μετ’ εμέναν,
εγώ κρύφτω σε -ν-
Φύγον κι έλα μετ’ εμέναν,
καντουρεύ’νε σε -ν-

Αμάν, αμάν, κόρ’,
απάν’ ι-σ’ εχώρ’
Σ’ οσπιτόπο σ’ άμε κι έλα,
νυφικόν ξαν φόρ’

Κάτ’ θα λέγω σε, κορτσόπον,
[γιαρ, γιαρ, γιαρ]
ας σ’ ωτί σ’ καικά
Τη μάνα σ’ τιδέν μη λες α’,
είναι μυστικά

Αμάν, αμάν, κόρ’,
απάν’ ι-σ’ εχώρ’
Σ’ οσπιτόπο σ’ άμε / δέβα κι έλα,
νυφικόν ξαν φόρ’

Εσέν εγώ/Εγώ εσέν θα παίρω,
πουλί μ’, λέγω σε
και νυφόπον και σο γιάνι μ’,
ρίζα μ’, ’φτάγω σε -ν-

Αμάν, αμάν, κόρ’,
απάν’ ι-σ’ εχώρ’
Σ’ οσπιτόπο σ’ άμε / δέβα κι έλα,
νυφικόν ξαν φόρ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
άμεσύρε, πήγαινε (προστ.)
απάν’πάνω
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
γιάνιπλάι, πλευρό yan
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπη yâr
δέβαπήγαινε (προστ.)
εχώρ’χώρεσε (προστ.)
θέλ’νεθέλουν
καικάπρος τα κάτω, εκεί ακριβώς, κοντά
καντουρεύ’νεξεγελούν, εξαπατούν, κοροϊδεύουν kandırmak
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νυφόποννυφούλα
ξανπάλι, ξανά
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παίρωπαίρνω
τιδέντίποτα
φόρ’φόρεσε (προστ.)
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
φύγονφύγε (προστ.)
ωτίαυτί

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8012 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13981
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr