Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τα παπουτσ̌όπα σ’

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Τα παπουτσ̌όπα σ’ έγρασες,
θα παίρω σε γενία
Εσύ τον άντρα σ’ αγάπα,
εμέν πα λιμενία

Πουλί μ’, και -ν- ατό το σπαρέλ’ σ’
ντ’ έμορφα κοκκινίζει;
Κλώσον ατο τ’ απάν’ αφκά,
την καρδι͜ά μ’ τυρρανίζει

Τον άντρα σ’ τορπαλάεψον
και δος ατόν χορτάρι͜α
Και στείλον ατον σον παρχάρ’,
ας ωρι͜άζ’ τα μουσκάρι͜α

Έλυνα το σπαρέλ’ν εθε,
έλεεν «λίου-λίου»
Ο πρόσωπον εφώταζεν
αρ’ άμον του ηλίου
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απάν’πάνω
αφκάκάτω
γενίακαινούριαyeni
δοςδώσε
έγρασεςέφθειρες, έλιωσεςγράνω/γραίνω (=ροκανίζω, κατατρώγω)
εθετου/της
έλεενέλεγε
έμορφαόμορφα
εφώταζενφώτιζε, έλαμπε
κλώσονγύρισε, στρέψε (προστ.)
λιμενίαελλιμένισε, μτφ. βάλε με στην αγκαλιά σου (προστ.)
μουσκάρι͜αμοσχάρια
παπάλι, επίσης
παίρωπαίρνω
παπουτσ̌όπαπαπούτσια (υποκορ.)
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
σπαρέλ’μέρος γυναικείας ενδυμασίας αυτοτελές που χρησιμεύει ως κάλυμμα του στήθους
στείλονστείλε (προστ.)
τορπαλάεψονβάλε στον τορβά (όπως όταν τάιζαν τα ζώα περνώντας το κεφάλι τους μέσα σε μια μεγάλη σακούλα που περιείχε τροφή), μτφ. κάνε κπ να μην βλέπει (προστ.)torbalamak
ωρι͜άζ’προσέχω/ει, φυλάω/ει, επιβλέπω/ει

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr