Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τραπεζούντα

Τσακαλίδης 1981Τσακαλίδης 1981

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Παπόρι͜α πάνε κι έρχουνταν
σο τσ̌όλ’ την Τραπεζούνταν
Ελέπ’νε ατα τ’ ομματόπα μ’
κι ας σα δά̤κρυ͜α γομούνταν

Ατά τα μαύρα παπόρι͜α,
ατά ντο ξενιτεύ’νε
καμίαν την Τραπεζούνταν
ατά ’κι σ̌ασ̌ιρεύ’νε

Ατά τσ̌οκεύ’νε ας σο λιμάν’
την εβδομάδαν τρία
Ατά κουβαλούν χαπάρι͜α
φαρμακερά και κρύα
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
ατααυτά
γομούντανγεμίζουν, βουρκώνουν, κομπιάζουν
ελέπ’νεβλέπουνε
έρχουντανέρχονται
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
ομματόπαματάκια
παπόρι͜αβαπόρια, καράβια vapore
σ̌ασ̌ιρεύ’νεσαστίζουν, τα έχουν χαμένα şaşırmak
τσ̌οκεύ’νεκαταπίπτουν, επικάθονται, κλίνουν υπό το βάρος çökmek
τσ̌όλ’έρημο, ερημικό çöl
χαπάρι͜αειδήσεις, νέα haber/ḫaber

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr