Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θεία μ’ το κορτσόπο σου

Τσακαλίδης 1981Τσακαλίδης 1981

Στιχουργοί: Κωστίκας Τσακαλίδης

Συνθέτες: Κωστίκας Τσακαλίδης

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


[Αμάν!] Θεία μ’, το κορτσόπο σου
μαύρον πεσ̌ταμπάλ’ φορεί
Μεταξένο̤ν κι έμορφον,
σην εγκάλα̤ μ’ εχωρεί

[Αμάν!] Ας σην ψ̌η μ’ κι άλλο πολλά
εγώ αγαπώ -γ- ατεν
Άμον τ’ ομματί’ το φως
εγώ θα τερώ -γ- ατεν

[Αμάν!] Θεία μ’, δί’ς με την κουτσ̌ή σ’,
πάντα λαλαχ̌εύ’ ατεν
Με το γάλαν τη πουλί’
εγώ πεσ̌λιαεύ’ ατεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ατεναυτήν
δί’ςδίνεις
έμορφονόμορφο
εχωρείχωράει
κι άλλο πολλάπερισσότερο, παραπάνω
κορτσόποκοριτσάκι
κουτσ̌ήκόρη
λαλαχ̌εύ’χαϊδεύω/ει, ανατρέφω/ει παιδί με χάδια
ομματί’ματιού
πεσ̌λιαεύ’τρέφω/εις, ανατρέφω/εις beslemek
πεσ̌ταμπάλ’είδος ποδιάς από τετράγωνο ύφασμα βαμβακερό ή μεταξωτό peştamal
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πουλί’πουλιού
τερώκοιτώ
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7825 | Albums/Singles: 1118 | Συντελεστές: 1525 | Λήμματα: 12581
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr