Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μυροφόρα

ΤσακαλίδηςΤσακαλίδης

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Μυροφόρα, Μυροφόρα,
Γιαρ, γιαρ, αμάν
Ασλανούμ αμάν
Ντο θα ’ίνουμες ατώρα;
Σεβνταλίν, τσ̌ιτσ̌εκλίν
Ασλανίμ, μικρόν πουλί μ’

Μυροφόρα, Μυροφόρα,
ντό θα ’ίνουμες ατώρα;
Εγώ εσέν αγαπώ
και αλλού κέσ’ ’κι τερώ

Ντό θα ’φτάμε καρδοφόνα
Γιαρ, γιαρ, αμάν
Ασλανούμ αμάν
Έκαψες όλον τη χώραν
Σεβνταλίν, τσ̌ιτσ̌εκλίν
Ασλανίμ, μικρόν πουλί μ’

Μυροφόρα, Μυροφόρα,
ντό θα ’ίνουμες ατώρα;
Εγώ εσέν αγαπώ
και αλλού κέσ’ ’κι τερώ

Αγαπώ σε, παλαλούμαι
Γιαρ, γιαρ, αμάν
Ασλανούμ αμάν
Για τ’ εσέν ρούζω σκοτούμαι
Σεβνταλίν, τσ̌ιτσ̌εκλίν
Ασλανί μ’, μικρόν πουλί μ’

Μυροφόρα, Μυροφόρα,
ντό θα ’ίνουμες ατώρα;
Εγώ εσέν αγαπώ
και αλλού κέσ’ ’κι τερώ

Μυροφόρα, σεβνταλού
Γιαρ, γιαρ, αμάν
Ασλανούμ αμάν
έλα, ας πάμε κάπ’ αλλού
Σεβνταλίν, τσ̌ιτσ̌εκλίν
Ασλανί μ’, μικρόν πουλί μ’

Μυροφόρα, Μυροφόρα,
ντό θα ’ίνουμες ατώρα;
Εγώ εσέν αγαπώ
και αλλού κέσ’ ’κι τερώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατώρατώρα
γιαραγαπητός/ή/ό, αγάπηyâr
’ίνουμεςγινόμαστε
κάπ’κάπου
καρδοφόναφόνισσα της καρδιάς
κέσ’εκεί γύρω, εκεί κάπου, εκεί περίπουκέσου
’κιδενουκί<οὐχί
παλαλούμαιτρελαίνομαι
ρούζωπέφτω, ρίπτω
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικόsevdalı
σκοτούμαισκοτώνομαι
τερώκοιτώ
τσ̌ιτσ̌εκλίνανθισμένο, γεμάτο άνθη, ανθηρόçiçekli
’φτάμεκάνουμε, φτιάχνουμεεὐθειάζω
χώρανξένους, μη οικείους, ξενιτειά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr