Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πάντα με το «αχ» και «βαχ»

Τραγούδια από όλη την Ελλάδα με τον Κωστίκα Τσακαλίδη και Γιούλη

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Πάντα [ξαν] με το «αχ!» και «βαχ!»
και με τα τυρα̤ννίας
Εποίν’νες με και -ν- έκλαιγα,
αρ’ φτούλτσον τα μαλλία σ’

Αηλί εμέν ντο έπαθα
κι άλλα πρέπ’ να παθάνω
Το ταπιάτ’ τ’ς απ’ εμπροστά
έπρεπε να μαθάνω

Τον θάνατον ’κ’ ενούνιζα,
ας λέγω σε από πότε·
Σα εικόσ’ πέντε χρόνι͜α απάν’,
αρνί μ’, θα θανατώντς με
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απάν’πάνω
εμπροστάμπροστά, πρωτύτερα
ενούνιζασκεφτόμουν
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
θάνατονθάνατος
θανατώντςθανατώνεις
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
μαθάνωμαθαίνω
ξανπάλι, ξανά
παθάνωπαθαίνω
ταπιάτ’συνήθεια, χαρακτηριστικό, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου tabiat/ṭabīʿat
τυρα̤ννίας(τη, γεν.) τυράννια, ταλαιπωρία, (τα, ονομ.πληθ.) τυραννίες, ταλαιπωρίες
φτούλτσονμάδησε, ξεπουπούλισε (προστ.)

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8000 | Albums/Singles: 1231 | Συντελεστές: 1615 | Λήμματα: 13982
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr