Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έπαρ’ το καλαθόπο σου

Σιμά ’ς σον ΔαφνοπόταμονΣιμά ’ς σον Δαφνοπόταμον

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Έπαρ’ το καλαθόπο σου
κι ας πάμε σα θομάντας
Ας κάθουμες και λέγομε
καρδίας καμονάντας

Ατό το κεμεντζ̌όπο σου
ντό καλατσ̌εύ’ και λέει με;
Τον θάνατο μ’ αρ’ αναμέν’,
να κάθεται και κλαίει με

Εσύ εμέναν έλεες
«καν’νάν ’κι καλατσ̌εύω»
Με τ’ ομματόπα είδα σε,
τον Θεό σ’ ’κ’ ινιανεύω

Σον χορόν σίτ’ εχόρευα,
η έμορφος σο γιάνι μ’
Τον χορόν ντο εχόρεψα
επίασεν απάν’ ι-μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αναμέν’περιμένει
απάν’πάνω
γιάνιπλάι, πλευρό yan
έλεεςέλεγες
έμορφοςόμορφος/η
έπαρ’πάρε (προστ.)
θομάντας(μη επιβ.) θυμάρι πιθ. εκ του αρχαίου θύμον
ινιανεύωπιστεύω, εμπιστεύομαι inanmak
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάθουμεςκαθόμαστε
καλαθόποκαλαθάκι
καλατσ̌εύ’μιλάω/ει, συνομιλώ/ει, συζητώ/άει keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καλατσ̌εύωμιλάω, συνομιλώ, συζητώ keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
καμονάντας(ον.) καημοί, (αιτ.) καημούς
καν’νάνκανέναν
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
ομματόπαματάκια
σίτ’καθώς, ενώ σόταν<εις όταν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr