Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Παρχάρ’ αέρα εφύσεσεν

Σιμά ’ς σον ΔαφνοπόταμονΣιμά ’ς σον Δαφνοπόταμον

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Εποίκες με, αρνόπο μου,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι
Κρούνε σο νου μ’ τ’ ομματόπα σ’,
πάω να παλαλούμαι

Πάμε, πουλόπο μ’, πάμε,
για τ’ εσέναν θα χάμαι
Αν ίσως λέγω ψέματα,
πουλί μ’, ανάθεμά με!

Παρχάρ’ αέρα εφύσεσεν
κάποθεν τέλια-τέλια
Κορτσόπο μ’, τα φιλέματα σ’
γλυκέα κι άμον μέλια

Και μα την Παναΐα,
λέγω την αληθείαν
«Τσ̌αχπούν’» εξέγκαν τ’ όνομα μ’
σ’ εσόν την γειτονίαν

Κορτσόπον, τα στομόχ̌ειλα σ’
αρ’ όντες καλατσ̌εύ’νε
Κρούνε μαχ̌αίρι͜α δίστομα,
εμέναν τογραεύ’νε

Και μα την Παναΐα,
λέγω την αληθείαν
«Τσ̌αχπούν’» εξέγκαν τ’ όνομα μ’
σ’ εσόν την γειτονίαν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εξέγκανέβγαλαν
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
επορώμπορώ
εσόνδικός/ή/ό σου
εφύσεσενφύσηξε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καλατσ̌εύ’νεομιλούν, συνομιλούν, συζητούν keleci=καλός λόγος (Παλαιά Τουρκική Ανατολίας)
κάποθεναπό κάπου
κοιμούμαικοιμάμαι
κορτσόποκοριτσάκι
κορτσόπονκοριτσάκι
κρούνεχτυπούνε
κρούνε σο νου μ’έρχονται στο νου μου/στη σκέψη μου
ομματόπαματάκια
όντεςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
πουλόποπουλάκι
στομόχ̌ειλατα χείλια του στόματος
τέλιασύρματα, χορδές μουσικού οργάνου tel
τογραεύ’νεκομματιάζουν doğramak
τσ̌αχπούν’τσαχπίνη, μπερμπάντη çapkın
φιλέματαφιλιά
χάμαιχάνομαι, μτφ. πεθαίνω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr