Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εγώ ποπάς ’κι γίνουμαι

Σιμά ’ς σον ΔαφνοπόταμονΣιμά ’ς σον Δαφνοπόταμον

Στιχουργοί: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Το σόι μ’ και η σινξιλέ μ’
ας σοι Τσιλιγγεράντας
Κορτσόπα εχαρεντέριζαν
σου Κρόμ’ κι απέσ’ σα Σάντας

Το σόι μ’ και η σινξιλέ,
καλοέρ’ και ποπάδες
Ν’ αηλί εμέν, νε μάνα μου,
αγαπώ τοι νυφάδες

Εγώ ποπάς ’κι γίνουμαι
σο ιερόν ’κ’ εμπαίνω
Σίτι͜α να ψάλλω, τραγωδώ,
σ̌ασ̌εύω κι απομένω

Ατά τ’ ομμάτι͜α που ελέπ’,
πώς να μη παλαλούται;
Πώς να μη καίει η καρδία τ’,
πώς να μη φαρμακούται;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
απέσ’μέσα
ατάαυτά
γίνουμαιγίνομαι
ελέπ’βλέπει/βλέπω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
νυφάδεςνύφες
ομμάτι͜αμάτια
παλαλούταιτρελαίνεται
ποπάδεςπαπάδες
ποπάςπαπάς
σ̌ασ̌εύωσαστίζω, τα έχω χαμένα şaşmak
σινξιλέγενιά, γενεαλογικό δέντρο silsile
σίτι͜ακαθώς, ενώ σόταν<εις όταν
σοιστους/στις, τους/τις
τοιτους/τις
τραγωδώτραγουδάω
φαρμακούταιφαρμακώνεται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr