Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κορτσόπον, λάλ’ με

Σιμά ’ς σον ΔαφνοπόταμονΣιμά ’ς σον Δαφνοπόταμον

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Λαφαζανίδης, Μιχάλης Καλιοντζίδης


Τ’ έναν το χ̌έρι μ’ σο τοξάρ’,
[Τρυγόνα μ’, λάλ’ με!]
τ’ άλλο απάν’ ση λύραν
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Τα χ̌είλι͜α μ’ είναι σο ποτήρ’
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
κι ο νους ι-μ’ σην Σωτήραν
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]

’Μώ σε, θεία, ’μώ σε,
αούτος παλαλός έν’!
Σ’ έναν βούραν λεφτοκάρυ͜α
λέει με «Έλα͜ ας φιλώ σε»

Αΐκον έν’, αΐκον έν’,
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
τ’ αρνίτσας η λαλία
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Ας σο κιφάλ’ν ατ’ς το λετσ̌έκ’
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
επέρα εσπογγίγα
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]

’Μώ σε, θεία, ’μώ σε,
αούτος παλαλός έν’!
Σ’ έναν βούραν λεφτοκάρυ͜α
λέει με «Έλα͜ ας φιλώ σε»

Θεία μ’, η ψ̌η σ’ θυμίαμαν,
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
τα χ̌έρι͜α σ’ αεκέρι͜α
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]
Με την κουτσ̌ή σ’ θα λάσκουμαι
[Κορτσόπον, λάλ’ με!]
χρόνι͜α και καλοκαίρι͜α
[Λάλ’ με κι ας λαλώ σε]

’Μώ σε, θεία, ’μώ σε,
αούτος παλαλός έν’!
Σ’ έναν βούραν λεφτοκάρυ͜α
λέει με «Έλα͜ ας φιλώ σε»
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αεκέρι͜ααγιοκέρια, κεριά από τον Πανάγιο Τάφο
αΐκοντέτοιο/α
αούτοςαυτός
απάν’πάνω
ατ’ςαυτής, της
βούρανχούφτα
έν’είναι
επέραπήρα
εσπογγίγασκουπίστηκα
κιφάλ’νκεφάλι
κορτσόπονκοριτσάκι
κουτσ̌ήκόρη
λάλ’βγάλε λαλιά, κάλεσε, αποκάλεσε, προσκάλεσε, οδήγησε (προστ.)
λαλίαλαλιά, φωνή
λαλώβγάζω λαλιά, καλώ, αποκαλώ, προσκαλώ, οδηγώ
λάσκουμαιπεριφέρομαι, τριγυρίζω, περιπλανώμαι ἀλάομαι/ηλάσκω
λετσ̌έκ’μαντίλι τετράγωνο που το δίπλωναν στη μέση και το φορούσαν οι γυναίκες στο κεφάλι
λεφτοκάρυ͜αλεπτοκάρυα, φουντουκιές, φουντούκια λεπτο- + κάρυον
’μώ(επιφ.) εκδήλωση έκπληξης, θαυμασμού ή δυσφορίας, βρε! σε καλό σου! γαμώ
παλαλόςτρελός, ανόητος
τοξάρ’δοξάρι
τρυγόνατο πουλί τρυγόνι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr