Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έλα ποδεδίζω σε/Τρομαχτόν

Τραγούδια του Πόντου | ΣΟΛ Κέντρο Έρευνας Παραδοσιακής ΜουσικήςΤραγούδια του Πόντου | ΣΟΛ Κέντρο Έρευνας Παραδοσιακής Μουσικής

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης, Ρούλης Παπαδόπουλος


Έλα ποδεδίζω σε -ν-,
ψένω ωβόν και δίγω σε
Κι αν ωρι͜άεις καλά τα ζα
τη Λαμπρήν θ’ αντρίζω σε

Χόπα-χόπα, χόπα-χόπα
σην καΐτέ μ’ απάν’, κορτσόπα
Κι ους να ξημερών’, κορτσόπα,
ντώστεν και τα ποδαρόπα

Το πρόσωπον ατ’ς αλών’,
όλτς εμουν θα παλαλών’
Πάντα τερεί χαμελά
κι αφκακέσ’ χαμογελά

Η κεμεντζ̌έ μ’ μουρδουλίζ’,
το λαλόπο μ’ κωδωνίζ’
Ζει καλά και τσ̌ιπ καλά
βαθέα που ’κι νουνίζ’

Την ημέραν κερεντήν
και το βράδον κεμεντζ̌έν
Ήντζαν έν’ και σεβνταλής
ας έρ’ται και μετ’ εμέν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλών’αλώνι
αντρίζωβρίσκω άντρα, παντρεύω/ομαι
απάν’πάνω
αφκακέσ’κάτω πέρα
βαθέαβαθιά
βράδονβράδυ
δίγωδίνω
εμουνμας
έν’είναι
έρ’ταιέρχεται
ζαζώα
ήντζανόποιος
κεμεντζ̌έη λύραkemençe/kemānçe
κεμεντζ̌ένλύραkemençe/kemānçe
κερεντήνκόσσα, μακρυδρέπανο, γεωργικό εργαλείο με το οποίο θερίζεται το τριφύλλι ή άλλο χόρτο, είδος δρεπανιούգերանդի (gerandi)
’κιδενουκί<οὐχί
κορτσόπακοριτσάκια
κωδωνίζ’κουδουνίζει
λαλόποφωνούλα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
μουρδουλίζ’γρυλλίζει υπόκωφα, παράγει υπόκωφο ήχο
νουνίζ’σκέφτεται
ντώστενχτυπήστε (προστ.)
όλτςόλους
ουςως, μέχρι
παλαλών’τρελαίνει
ποδαρόπαποδαράκια
ποδεδίζω σενα σε χαρώαπό+δέδιν (<δείδω=φοβάμαι, ανησυχώ)
σεβνταλήςερωτοχτυπημένος, ερωτευμένοςsevdalı
τερείκοιτάει
τσ̌ιπεντελώς, ολότελα, ακριβώς
χαμελάχαμηλά
χόπαχαρωπά, ζωηρά (επιφώνημα χορού)
ψένωψήνω
ωβόναβγό
ωρι͜άειςπροσέχεις, φυλάς, επιβλέπεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6112 | Albums/Singles: 880 | Συντελεστές: 1171 | Λήμματα: 11970
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr