Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Η κάτα

Τραγούδια του Πόντου | ΣΟΛ Κέντρο Έρευνας Παραδοσιακής ΜουσικήςΤραγούδια του Πόντου | ΣΟΛ Κέντρο Έρευνας Παραδοσιακής Μουσικής

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αχιλλέας Βασιλειάδης, Κώστας Σιαμίδης, Ρούλης Παπαδόπουλος


Επάτεσα την κάταν,
εποίκεν «μιάου-μιάου»
Εξέβεν σο κιφάλι μ’,
μανίτσα μ’, ντό θα ’φτάω;

Λέγω σε, λέγω σε,
λέγω σε τίνος είσαι;
Μετ’ εμέν λες και γελάς,
με τίναν στρώντς και κείσαι;

Η κάτα επήεν σο καρσάν’,
αψέστεν τα δαδία
Την κόρ’ τηνάν εγάπανα
εέντον ποπαδία

Λέγω σε, λέγω σε,
λέγω σε τίνος είσαι;
Μετ’ εμέν λες και γελάς,
με τίναν στρώντς και κείσαι;

Αφκά ’ς σο κρεβατόπο σου
ευτάω «μιάου-μιάου»
Κοιμίζω τον αντραδελφό σ’
ήντι͜αν θέλω ευτάω

Λέγω σε, λέγω σε,
λέγω σε τίνος είσαι;
Μετ’ εμέν λες και γελάς,
με τίναν στρώντς και κείσαι;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντραδελφόκουνιάδο
αφκάκάτω
αψέστενανάψτε (προστ.)
δαδίαδάδες
εγάπανααγαπούσα
εέντονέγινε
εξέβενβγήκε, ανέβηκε
επάτεσαπάτησα
επήενπήγε
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ήντι͜ανοτιδήποτε, ό,τι
καρσάν’αβαθής σκάφη που έριχναν το γάλα και μάζευαν μετά το καϊμάκι
κάταγάτα
κάτανγάτα
κείσαικείτεσαι, ξαπλώνεις
κιφάλικεφάλι
κρεβατόποκρεβατάκι
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
ποπαδίαπαπαδιά
’ς(ας) από
στρώντςστρώνεις
τηνάναυτόν/ην που
τίνανποιον/α
τίνοςποιού;
’φτάω(ευτάω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr