Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι

Ποντιακά Δίστιχα/Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαιΠοντιακά Δίστιχα/Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντιγόνη Καγκελίδου, Παντελής Σεβαστίδης


Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι,
εγώ, καρίπ’ς και ξένος
Καλύτερον, μικρόν αρνί μ’,
να έμ’ αποθαμένος

Τη ξενιτείας τα νερά
θολά και ματωμένα
Που επορεί και πίνει͜ ατα
ας έρ’ται μετ’ εμένα

Ανάθεμα ’τον π’ ένοιεν
τη ξενιτειάς τον δρόμον
Ατός Ρωμαίος ’κ’ έτονε,
νι͜ά πίστη είχεν, νι͜ά νόμον

Ραχ̌ι͜ά, παρηγορέστε με,
δεντρά, κλίστεν τα φύλλα
Πώς θ’ αποθάνω σ’ έρημα
κι εγώ τ’ αρνόπο μ’ ’κ’ είδα;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποθαμένοςπεθαμένος
αποθάνωπεθαίνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
ατααυτά
αχπάσκουμαιφεύγω, αναχωρώ, κινώ για
έμ’ήμουν
ένοιενάνοιγε
επορείμπορεί
έρ’ταιέρχεται
έτονεήταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρίπ’ςξένος, μοναχικός, φτωχός, ανήμπορος garip/ġarīb
κλίστενσκύψτε, κλίστε (προστ.)
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
νι͜άούτε ne
παρηγορέστεπαρηγορήστε
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
’τοναυτόν

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7872 | Albums/Singles: 1122 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12562
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr