Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Λέω να παρχαρεύ’ς ατεν

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης


Λέω να παρχαρεύ’ς ατεν
να ’φτάς ατεν ρομάνα
Να κατηβάζ’ σο χωρίον
με το κρενίν το γάλαν

’Λέπ’ς με και τσ̌εχρέ -ν- αλλά͜εις
και τ’ οφρύδι͜α σ’ κορδυλλιά͜εις
Γέλασον κι εμέναν τέρεν
την ψ̌η μ’ σα καρνάλι͜α φέρεν

Εσύ θ’ επέᶥγ̆’νες σον παρχάρ’
εμέναν κατ’ ελάλ’νες;
Καλά ντο ’κ’ έρθα μετ’ εσέν
τ’ εμ’σόν τη ψ̌η μ’ θ’ εβγάλλ’νες

Γιά το «ναι», γιά το «γιοκ» πέ’
και μη παί͜εις με «κουπεπέ»
Μετ’ ατό το «κουπεπέ»
το αίμα μ’ έγκες σην τεπέ μ’

Ρομάνες πάτε σο παρχάρ’
καλά δουλείας ποίστεν
Όντες τρώτε τ’ ανθόγαλαν
το μερτικό μ’ αφήστεν

’Λέπ’ς με και τσ̌εχρέ -ν- αλλά͜εις
και τ’ οφρύδι͜α σ’ κορδυλλιά͜εις
Γέλασον κι εμέναν τέρεν
την ψ̌η μ’ σα καρνάλι͜α φέρεν

Έλα, πουλόπο μ’, μετ’ εμέν
ας πάμε σα παρχάρι͜α
Αρ’ όντες φυσά και χ̌ι͜ονίζ’
παίρω σε σην εγκάλι͜α μ’

Γιά το «ναι», γιά το «γιοκ» πέ’
και μη παί͜εις με «κουπεπέ»
Μετ’ ατό το «κουπεπέ»
Το αίμα μ’ έγκες σην τεπέ μ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αλλά͜ειςαλλάζεις
ατεναυτήν
γέλασονγέλασε (προστ.)
γιάείτε, ήya/yā
δουλείαςδουλειές (ονομ. πληθ.), δουλειάς (γεν. ενικ.)
εβγάλλ’νεςέβγαζες
εγκάλι͜ααγκαλιά
έγκεςέφερες
ελάλ’νεςκαλούσες, αποκαλούσες, προσκαλούσες, οδηγούσες
εμ’σόνμισό/ή
επέᶥγ̆’νεςπήγαινες
έρθαήρθα
’κ’δενουκί<οὐχί
καρνάλι͜αμικρά καλάθια πλεγμένα με βέργες
κατ’γιατί/γιατί δεν
κρενίνξύλινος οχετός ύδατος, βρύση, κρήνη
’λέπ’ς(ελέπ’ς) βλέπεις
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
όντεςόταν
οφρύδι͜αφρύδια
παί͜ειςπαίζεις
παίρωπαίρνω
παρχάρ’ορεινός τόπος θερινής βοσκής
παρχάρι͜αορεινοί τόποι θερινής βοσκής
πέ’πες (προστ.)
ποίστενκάντε, φτιάξτε (προστ.)ποιέω-ῶ
πουλόποπουλάκι
ρομάναη παρχαρομάνα (κατ’ άλλη εκδοχή ως ρωμάνα: η γυναίκα υπήκοος της Ρωμανίας)
ρομάνεςπαρχαρομάνες=του παρχαριού οι μάνες
τεπέκορυφήtepe
τέρενκοίταξε (προστ.)
τσ̌εχρέπρόσωποçehre/çihre
φέρενφέρε (προστ.)
’φτάς(ευτάς) κάνεις, φτιάχνειςεὐθειάζω
χ̌ι͜ονίζ’χιονίζει
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr