Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ποντιακά Δίστιχα

Ποντιακά Δίστιχα/Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαιΠοντιακά Δίστιχα/Σην ξενιτει͜άν αχπάσκουμαι

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντιγόνη Καγκελίδου, Παντελής Σεβαστίδης


Ποίον ποτάμ’ εθόλωσεν
και ποίον ’κ’ εκατέντσεν;
Ποίον κορτσόπον έμορφον
παλληκάρι͜α ’κ’ εκλαίντσεν;

Έμορφος είσαι έμορφος,
τιδέν ’κ’ έχω να λέγω
Εγώ πα νέϊκον παλληκάρ’,
το καρδόπο σ’ θα καίγω

Είδα τ’ ομμάτι͜α σ’, είδα τα,
γιαβρόπο μ’, δα̤κρωμένα
Φογούμαι γιάμ’ εντώκε σε -ν
η μάνα σ’ για τ’ εμένα

Ο ήλεν μαραίν’ ’μάραντα
και παλαλά χορτάρι͜α
Μαραίντς κι εσύ πα, γιαβρίκα μ’,
όλα τα παλληκάρι͜α

Εμέν κατηγορούνε με
ντο τραγωδώ και πίνω
Κανείς ’κι ’ξέρ’ πόσον πονώ
και πόσα δάκρυ͜α ’κχ̌ύνω

Ανάθεμα σε, γιαβρόπο μ’,
και τρισαναθεμά σε!
Να έπλανεν με ο Θεόν
σον τόπον ντο κοιμάσαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
γιαβρόπομωράκι, μικρούλι, παιδάκι yavru + -όπον
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
δα̤κρωμέναδακρυσμένα
εκατέντσενκαθάρισε, ξεπλύθηκε/ξέπλυνε, ξεθόλωσε/ξεθολώθηκε κατανίζω
εκλαίντσενστενοχώρησε, έκανε κπ να κλάψει
έμορφονόμορφο
έμορφοςόμορφος/η
εντώκεχτύπησε
έπλανενέπλαθε, δημιουργούσε, εμφάνιζε
ήλενήλιος/ήλιο
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορτσόπονκοριτσάκι
’κχ̌ύνωχύνω, περιχύνω
μαραίντςμαραίνεις
’μάραντα(επιστ. Helichrysum stoechas) τα αγριολούλουδα ελίχρυσος ο πολύτιμος
ομμάτι͜αμάτια
παπάλι, επίσης, ακόμα
παλαλάτρελά, τρέλες
τιδέντίποτα
τραγωδώτραγουδάω
φογούμαιφοβάμαι

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr