Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Τ’ Ευκλείδη τα τραγωδίας

Κορτσόπον λάλ’ με/Τ’ Ευκλείδη τα τραγωδίαςΚορτσόπον λάλ’ με/Τ’ Ευκλείδη τα τραγωδίας

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Αντιγόνη Καγκελίδου, Παντελής Σεβαστίδης


Σκοτία πίσσα έτονε,
ο καιρόν λιβωμένος
Αφκά σο κάρο εκείτονε
Ευκλείδης ματωμένος
Ε, μαύρε καπετάνιε!

Ευκλείδη, οι τσ̌ετέδες ι-σ’
εσέναν αραεύ’νε
Όθεν κέσ’ γυροκλώσκουνταν,
μοιρολογούν και κλαίγ’νε
Ε, μαύρε καπετάνιε!

Κλαίγ’νε σε τα ψηλά ραχ̌ι͜ά,
τα βαθέα τ’ ορμία
Κλαίγ’νε σε οι τσ̌ετέδες ι-σ’
και τ’ εσά τα παιδία
Ε, μαύρε καπετάνιε!

Ευκλείδης ’κ’ εφογούτονε
σπαθία και μαχ̌αίρι͜α
Πώς έπαθεν και -ν- ερρούξεν
ση Χάρονος τα χ̌έρι͜α;
Ε, μαύρε καπετάνιε!
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αραεύ’νεψάχνουν, αναζητούν, γυρεύουν aramak
αφκάκάτω
βαθέαβαθιά
γυροκλώσκουντανκλωθογυρίζουν
εκείτονεκείτονταν, ξάπλωνε
ερρούξενέπεσε
εσάδικά σου/σας
έτονεήταν
εφογούτονεφοβόταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
κλαίγ’νεκλαίνε
λιβωμένοςσυννεφιασμένος λίβος<λείβω
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
ορμίαρυάκια, ρεματιές
παιδίαπαιδιά
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
σκοτίασκοτάδι
τσ̌ετέδεςσυμμορίτες, άτακτες ομάδες οπλισμένων μουσουλμάνων υπότροπων κατάδικων
ΧάρονοςΧάρου

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr