Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Διπάτ’

Διπλόν Τικ/Διπάτ’Διπλόν Τικ/Διπάτ’

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Κωστίκας Τσακαλίδης


Μάνα, σταυρόν ’κι θα ευρήκ’ς
σ’ έρημον το ταφόπο μ’
Ορώτα τ’ αγρι͜οχόρταρα
να δείκ’νε σε τον τόπο μ’

Μάνα, γιατί εποίν’νες με
αΐκον πονεμένον;
Όλα τα καρδί͜ας χ̌αίρουνταν,
τ’ εμόν πάντα κλαμένον

Εμέν μάνα ’κ’ εγέννεσεν,
εμέν κύρης ’κ’ εποίκεν
Εμέν κορώνα ’ξέρασεν
σα ποταμάκρι͜α εφήκεν
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αΐκοντέτοιο/α
δείκ’νεδείχνουν, καταδεικνύουν
εγέννεσενγέννησε
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
εποίκενέκανε, έφτιαξε ποιέω-ῶ
εποίν’νεςέκανες, έφτιαχνες ποιέω-ῶ
ευρήκ’ςβρίσκεις
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδί͜αςκαρδιές
’κιδεν ουκί<οὐχί
κορώνα(ή κορόνα) κουρούνα, μτφ. προσφώνηση γυναίκας (για γυναίκα που χήρεψε), μτφ. καημένη κορώνη
ορώταρώτησε (προστ.)
ποταμάκρι͜αόχθες ποταμών
ταφόποτάφος (υποκορ.)
χ̌αίρουντανχαίρονται

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr