Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κρίμαν σ’ ομούτι͜α τ’ εμά

Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Αρνόπο μ’, πάω κ’ έρχουμαι
στέκω καρσ̌ί σ’ οσπίτι σ’
Κι εσύ δι͜αβαίντς κι αντιδι͜αβαίντς
και ’κι τερείς οπίσ’ ι-σ’

Για την εγάπ’, πουλί μ’, τ’ εσόν
’ίνουμ’ χ̌ίλι͜α κομμάτι͜α
Κρίμαν σ’ ομούτι͜α και τ’ εμά,
κρίμαν και σα μουράτι͜α

Όλι͜ον την νύχταν ’κ’ επορώ
τ’ ομμάτι͜α μ’ να τσαμώνω
Θ’ απιδι͜αβαίνω τα ραχ̌ι͜ά,
απ’ εσέν να γλυτώνω

Λέω να καταρούμαι σε,
φοούμαι τα κατάρας
Φοούμαι κρούει σον πρόσωπο σ’
και χάντς την εμορφάδα σ’
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αντιδι͜αβαίντςαντιπερνάς, περνάς συχνά από κάποιο μέρος, ξαναπερνάς
απιδι͜αβαίνωφεύγω, αφήνω πίσω, προσπερνώ, ξεπερνώαπό + διαβαίνω
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
δι͜αβαίντς(για τόπο) περνάς, διασχίζεις, (για χρόνο) περνάςδιαβαίνω
εγάπ’αγάπη
εμάδικά μου
εμορφάδαομορφιά
επορώμπορώ
έρχουμαιέρχομαι
εσόνδικός/ή/ό σου
’ίνουμ’γίνομαι
’κ’δενουκί<οὐχί
καρσ̌ίαπέναντιkarşı
κατάραςκατάρες
καταρούμαικαταριέμαι
’κιδενουκί<οὐχί
κρούειχτυπάει
μουράτι͜αεπιθυμίες, πόθοιmurat/murād
ομμάτι͜αμάτια
ομούτι͜αελπίδεςumut
οπίσ’πίσω
ραχ̌ι͜άράχες, βουνά
τερείςκοιτάς
τσαμώνωκλείνω, σφαλίζω
φοούμαιφοβάμαι
χάντςχάνεις, παύεις να έχεις, διώχνεις

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1192 | Λήμματα: 12030
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr