Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Την έμορφον όλ’ αγαπούν

Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής, Γιάννης Μωυσίδης


[Ψ̌η μ’/Και] Την έμορφον όλ’ αγαπούν, 
σαεύ’νε το χατίρ’ν ατ’ς
Την άσ̌κεμον κανείς ’κι θέλ’,
όλ’ βλαστημούν τον κύρ’ν ατ’ς

Κόρη, έ͜εις τη ήλ’ τον πρόσωπον,
τη φέγγονος τ’ ασπρότας
Η εμορφάδα σ’ ανοιγάρ’
ση παραδείσ’ τα πόρτας

Γιατί ’κι αφήν’ -τ- σε -ν- η μάνα σ’
να φεύ’ς και -ν- ας σο γιάν’ ατ’ς;
Όντες έτον άμον εσέν
έτρωεν από ’πάν’ ατ’ς

Εποίκες με τσούνας κουτάβ’
σ’ εκκλησίας να πάω
Και τη Χριστού τα καντήλας
εγώ χουσμέτ’ ευτάω

Τ’ ομμάτια μ’ κλαίγ’νε και πονούν,
τα δα̤κρόπα μ’ χαλάζι͜α
Για τ’ εσέν την ψ̌η μ’ δίγω εγώ,
ευτάς ’μέναν και νάζι͜α
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
ανοιγάρ’κλειδί
άσ̌κεμονάσχημο, κακότροπο
ασπρόταςασπράδες, λευκότητα
ατ’ςαυτής, της
αφήν’αφήνει
γιάν’πλάι, πλευρά yan
δα̤κρόπαδάκρυα (υποκορ.)
δίγωδίνω
έ͜ειςέχεις
εμορφάδαομορφιά
έμορφονόμορφο
εποίκεςέκανες, έφτιαξες ποιέω-ῶ
έτονήταν
έτρωενέτρωγε
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ευτάωκάνω, φτιάχνω εὐθειάζω
ήλ’ήλιου
καντήλας(τη, γεν. ενικ.) καντήλας, (τα, ονομ. πληθ.) καντήλες
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαίγ’νεκλαίνε
κύρ’νκύρη, πατέρα
όλ’όλοι/α
όντεςόταν
’πάν’(απάν’) πάνω
παραδείσ’παραδείσου
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
σαεύ’νευπολογίζουν, εκτιμούν, λογαριάζουν saymak
τσούναςσκύλας
φέγγονοςφεγγαριού
φεύ’ςφεύγεις
χατίρ’νχάρη, σεβασμός, υπόληψη hatır/ḫāṭir
χουσμέτ’υπηρεσία, καθήκον, φροντίδα hizmet
ψ̌ηψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7955 | Albums/Singles: 1193 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13448
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr