Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γιαβρί μ’, όθεν κέσ’ πορπατείς

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Γιώργος Αμαραντίδης, Χριστόφορος Χριστοφορίδης


Γιαβρί μ’, όθεν κέσ’ πορπατείς
έμπρα̤ σ’ κι οπίσ’ τσ̌ιτσ̌άκια
κι ας έκχ̌ες και -ν- επότ’σες με
πολλά πικρά φαρμάκια

Τα φαρμάκια ντ’ επότ’σες με
ευλοΐας να ’ίν’νταν
και όλια τ’ αμαρτίας ι-σ’
σ’ εμόν την ψ̌ην να κείνταν

Η καρδία μ’ ζαΐφκον έν’
τ’ εσόν η εγάπ’ νικά ’το
Φαρμάκωσον με από μακρά
κανείς πα μ’ εγροικά ’το

Τη ξενιτείας τα στράτας
τα βρεχ̌ία ’κι πλύν’νε
Πλύν’νε͜ ατα οι ξενιτεμέν’
ας σα δάκρυ͜α ντο ’κχ̌ύν’νε
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αμαρτίας(ον.πληθ., τα) αμαρτίες
ατααυτά
βρεχ̌ίαβροχές
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδί yavru
εγάπ’αγάπη
εγροικάκαταλαβαίνει
έκχ̌εςέχυσες
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έμπρα̤μπροστά
έν’είναι
επότ’σεςπότισες
εσόνδικός/ή/ό σου
ευλοΐαςευλογίας, ευλογίες (πληθ. τα)
ζαΐφκονισχνό, αδύνατο, ελλιπές zayıf/żaʿīf
’ίν’ντανγίνονται
κείντανκείτονται, ξαπλώνουν
κέσ’εκεί μέσα, προς τα εκεί κέσου<κεῖσ’<κεῖσε<ἐκεῖσε
’κιδεν οὐκί<οὐχί
’κχ̌ύν’νεχύνουν
μακρά(επιρρ.) μακριά, (επιθ.) μακρινά, απομακρυσμένα
όθενόπου, οπουδήποτε, σε όποιον
όλιαόλα
οπίσ’πίσω
παπάλι, επίσης, ακόμα
πλύν’νεπλένουν
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπατείςπερπατάς
στράταςδρόμοι (ονομ.), δρόμους (αιτ.)
’τοαυτό, το (προσωπική αντωνυμία)
τσ̌ιτσ̌άκιαλουλούδια çiçek
φαρμάκωσονφαρμάκωσε (προστ.)
ψ̌ηνψυχή

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7979 | Albums/Singles: 1223 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13755
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr