Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Θα ’φτάγω οφέτος παλαλά

Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Θα ’φτάγω οφέτος παλαλά,
του χρόν’ θα ημερεύω
Άμον τα χρόνι͜α μ’ εδέβαν
άλλο ’κι ταγιανεύω

Μ’ ελέπ’ς τα χρόνι͜α μ’ ντ’ εδέβαν
κι έσπρυναν τα μαλλία μ’
Τέρεν την καρδι͜ά μ’ σεβνταλίν
ντο ’κι γερά καμίαν

Θέλω πεγάδ’ να ’ίνουμαι,
νερόν να τρέχ̌’ σ’ ορμόπα
να παίρ’νε, πίν’νε, νίφκουνταν
νυφάδες και κορτσόπα

Ακείν’ το πέραν η καγιά
πότε θα λιμενεύει;
Να κελαηδεί τ’ αρνόπο μου
εκεί να πάει κονεύει
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ακείν’εκείνα
άμονσαν, όπως, καθώς
αρνόποαρνάκι, χαϊδευτική προσφώνηση γυναίκας
γεράγερνάει
εδέβαν(για τόπο) πέρασαν, διέσχισαν, (για χρόνο) πέρασαν διαβαίνω
ελέπ’ςβλέπεις
έσπρυνανάσπρισαν
’ίνουμαιγίνομαι
καγιάβραχώδης τόπος kaya
καμίανποτέ
’κιδεν οὐκί<οὐχί
κονεύειεγκαθίσταται, φωλιάζει, προσγειώνεται konmak
κορτσόπακοριτσάκια
λιμενεύειαποκαλύπτεται από τα χιόνια που λιώνουν
νίφκουντανπλένονται
νυφάδεςνύφες
ορμόπαρυάκια, ρεματιές
οφέτοςφέτος
παίρ’νεπαίρνουν
παλαλάτρελά, τρέλες
πεγάδ’βρύση
πίν’νεπίνουν
σεβνταλίνερωτοχτυπημένη/ο, ερωτευμένη/ο, ερωτικό sevdalı
ταγιανεύωαντέχω, βαστάω, υπομένω dayanmak
τέρενκοίταξε (προστ.)
τρέχ̌’τρέχει
’φτάγω(ευτάγω) κάνω, φτιάχνω εὐθειάζω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8001 | Albums/Singles: 1225 | Συντελεστές: 1599 | Λήμματα: 13740
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr