Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ερχίνεσεν και σκοτεινεύ’

Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’Τη πεθεράς ι-μ’ το κορίτσ’

Στιχουργοί: Ανέστης Μωυσής

Συνθέτες: Ανέστης Μωυσής

Καλλιτέχνες: Ανέστης Μωυσής


Ερχίνεσεν και σκοτεινεύ’,
τ’ αρνί μ’ πουθέν ’κ’ εφάνθεν [νέι]
Ατό καμίαν ’κ’ έργιζεν,
άτσ̌απα γιάμ’ εχάθεν; [νέι]

Αητέντς επέρεν την κωσσού μ’
από ’πάν’ ’ς σα πουλία μ’ [νέι]
Ορφάντσεν τ’ εμόν το πουτσ̌άχ’
και τ’ εμά τα παιδία [νέι]

Τ’ ανοιγάρ’ έπαρ’ μετ’ εσέν
και τ’ οσπίτ’ κλειδωμένον [νέι]
Αφού θα φεύ’ς, μικρόν αρνί μ’,
εγώ εκειαπέσ’ ’κι μένω [νέι]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αητέντςαητός
ανοιγάρ’κλειδί
άτσ̌απαάραγε, αναρωτιέμαι acaba/ʿacebā
γιάμ’μήπως, ή μη ya/yā + μη
εκειαπέσ’εκεί μέσα
εμάδικά μου
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έπαρ’πάρε (προστ.)
επέρενπήρε
έργιζεναργούσε
ερχίνεσενάρχισε
εφάνθενφάνηκε, εμφανίστηκε
εχάθενχάθηκε
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καμίανποτέ
’κιδεν ουκί<οὐχί
κωσσούκλώσσα
μετ’μαζί με (με αιτιατική), με (τρόπος)
οσπίτ’σπίτι hospitium<hospes
παιδίαπαιδιά
’πάν’(απάν’) πάνω
πουθένπουθενά
πουτσ̌άχ’άκρη, γωνιά, τόπος bucak
’ς(ας) από
φεύ’ςφεύγεις
Σημειώσεις
Συνέχεια από το προηγούμενο track

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr