Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Γλυκέα παίζ’ η κεμεντζ̌έ

Αραεύω σε πατέραΑραεύω σε πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Εγώ όντες παίζω κεμεντζ̌έν
αγάλι͜α και ληγάρι͜α
Τα πόρτας ούλι͜α ανοίγουνταν
χωρίς τα ανοιγάρι͜α

Το κεμεντζ̌όπο μ’ παίζω,
τον κόσμον χαρεντερίζω
Άλλα καρδίας χ̌αίρουνταν
και άλλα εγώ κλαινίζω

Ση λύρας ι-μ’ και το κιφάλ’
πουλίν ’κι κοντουρεύω
Τα έμορφα τα κορτσόπα,
εγώ θα καντουρεύω

Το κεμεντζ̌όπο μ’ παίζω,
τον κόσμον χαρεντερίζω
Άλλα καρδίας χ̌αίρουνταν
και άλλα εγώ κλαινίζω

Γλυκέα παίζ’ η κεμεντζ̌έ,
έμορφα και τογρία
Να τραγωδούν και χ̌αίρουνταν
τη χώρας τα παιδία

Το κεμεντζ̌όπο μ’ παίζω,
τον κόσμον χαρεντερίζω
Άλλα καρδίας χ̌αίρουνταν
και άλλα εγώ κλαινίζω
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αγάλι͜ασιγά, αργά αγαληνός < γαληνός
ανοιγάρι͜ακλειδιά
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
έμορφαόμορφα
καντουρεύωξεγελάω, εξαπατάω, κοροϊδεύω kandırmak
καρδίας(τη, γεν.) καρδιάς, (τα, ονομ. πληθ.) καρδιές
κεμεντζ̌έη λύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌ένλύρα kemençe/kemānçe
κεμεντζ̌όπολυρίτσα kemençe/kemānçe
’κιδεν ουκί<οὐχί
κιφάλ’κεφάλι
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κοντουρεύωτοποθετώ, βάζω πάνω kondurmak
κορτσόπακοριτσάκια
ληγάρι͜αγρήγορα
όντεςόταν
ούλι͜αόλα
παιδίαπαιδιά
πόρταςπόρτες (ονομ.πληθ.) porta
τογρίααληθινά, ίσια, ευθεία, σωστά doğru
τραγωδούντραγουδάνε
χ̌αίρουντανχαίρονται
χαρεντερίζωχαροποιώ, ψυχαγωγώ
χώραςξένος/η/ο/οι γενικά, οι/το/τα μη οικείο/α, ξενιτειάς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7943 | Albums/Singles: 1192 | Συντελεστές: 1575 | Λήμματα: 13399
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr