Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Κατεβάστε τους στίχους σε PDF

Έχω σεβντάν

Αραεύω σε πατέραΑραεύω σε πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Εφέκες με να ζω, πουλί μ’,
με τ’ άψιμο σ’ απέσ’ σην ψ̌η μ’
Να καίω, να βρουλίουμαι,
άμον κερίν να λύουμαι

Έχω σεβντάν, έχω σεβντάν,
σην καρδι͜ά μ’ ένοιξες γεράν
Και να λαρούμαι ’κ’ επορώ,
τρέχ’νε τα δά̤κρυ͜α μ’ και πονώ

Εντώκες μαχ̌αίρ’ σο καρδόπο μ’,
το αίμαν τρέχ̌’ άμον νερόν
Απέσ’ σο ψ̌όπο μ’ ’κχ̌ύεται
και ’ίνεται φαρμάκ’ πικρόν

Έχω σεβντάν, έχω σεβντάν,
σην καρδι͜ά μ’ ένοιξες γεράν
Και να λαρούμαι ’κ’ επορώ,
τρέχ’νε τα δά̤κρυ͜α μ’ και πονώ

Θα δίγω τέλος ση ζωή μ’
εμέν αν ’κι πιστεύ’ς, πουλί μ’
Θ’ ακούς και θα μαθάντς ατο,
αργώς θα εγροικάς ατο
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς ἅμα
απέσ’μέσα
αργώςαργά
άψιμοφωτιά
βρουλίουμαιφλέγομαι, καίγομαι brûler
γεράνπληγή, τραύμα yara
δίγωδίνω
εγροικάςκαταλαβαίνεις
ένοιξεςάνοιξες
εντώκεςχτύπησες, έκανες να
επορώμπορώ
εφέκεςάφησες
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν οὐκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν οὐκί<οὐχί
’κχ̌ύεταιεκχύνεται, χύνεται, εκρέει εκχύνω<ἐγχέω< ἐν + χέω
λαρούμαιγιατρεύομαι, θεραπεύομαι
λύουμαιλιώνω
μαθάντςμαθαίνεις
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τρέχ̌’τρέχει
τρέχ’νετρέχουν
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 8093 | Albums/Singles: 1273 | Συντελεστές: 1655 | Λήμματα: 14443
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr