Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Έχω σεβντάν

Αραεύω σε πατέραΑραεύω σε πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Εφέκες με να ζω, πουλί μ’,
με τ’ άψιμο σ’ απέσ’ σην ψ̌η μ’
Να καίω, να βρουλίουμαι,
άμον κερίν να λύουμαι

Έχω σεβντάν, έχω σεβντάν,
σην καρδι͜ά μ’ ένοιξες γεράν
Και να λαρούμαι ’κ’ επορώ,
τρέχ’νε τα δά̤κρυ͜α μ’ και πονώ

Εντώκες μαχ̌αίρ’ σο καρδόπο μ’,
το αίμαν τρέχ̌’ άμον νερόν
Απέσ’ σο ψ̌όπο μ’ ’κχ̌ύεται
και ’ίνεται φαρμάκ’ πικρόν

Έχω σεβντάν, έχω σεβντάν,
σην καρδι͜ά μ’ ένοιξες γεράν
Και να λαρούμαι ’κ’ επορώ,
τρέχ’νε τα δά̤κρυ͜α μ’ και πονώ

Θα δίγω τέλος ση ζωή μ’
εμέν αν ’κι πιστεύ’ς, πουλί μ’
Θ’ ακούς και θα μαθάντς ατο,
αργώς θα εγροικάς ατο
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
αργώςαργά
άψιμοφωτιά
βρουλίουμαιφλέγομαι, καίγομαι brûler
γεράνπληγή, τραύμα yara
δίγωδίνω
εγροικάςκαταλαβαίνεις
ένοιξεςάνοιξες
εντώκεςχτύπησες, έκανες να
επορώμπορώ
εφέκεςάφησες
’ίνεταιγίνεται
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
’κιδεν ουκί<οὐχί
’κχ̌ύεταιχύνεται
λαρούμαιγιατρεύομαι, θεραπεύομαι
λύουμαιλιώνω
μαθάντςμαθαίνεις
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
σεβντάναγάπη, έρωτα sevda/sevdā
τρέχ̌’τρέχει
τρέχ’νετρέχουν
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr