Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Εματώθεν το καρδόπο μ’

Αραεύω σε πατέραΑραεύω σε πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Εματώθεν το καρδόπο μ’
για τ’ εσέν, μικρόν πουλί μ’
Η σεβντά σ’ άμον μαχ̌αίρ’
καρφούται απέσ’ σην ψ̌η μ’

Άμον παλαλός γυρίζω
και τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω
Έχασα εγώ τ’ αχούλι μ’,
εμέν ’κι λυπάσαι, πουλί μ’
Άμον παλαλός γυρίζω
και τ’ ομματόπα μ’ κλαινίζω
Εμέν ’κι λυπάσαι, πουλί μ’
έχασα εγώ τ’ αχούλι μ’

Το καρδόπο μ’ έκαψες
και -ν- εσύ ξάι ’κ’ έκλαψες
Πίστεψον ατά ντο λέω,
μ’ ευτάς με άλλο να κλαίω

Τ’ άψιμο σ’ ’κι σβήεται,
το κορμόπο μ’ λύεται
’Χάπαρα¹ θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Ντό θα εγροικάς, πουλί μ’;
Το κορμόπο μ’ λύεται,
τ’ άψιμο σ’ ’κι σβήεται
’Χάπαρα¹ θ’ εβγαίν’ η ψ̌η μ’
Ντό θα εγροικάς, πουλί μ’;
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
άμονσαν, όπως, καθώς
απέσ’μέσα
ατάαυτά
αχούλιμυαλό akıl/ʿaḳl
άψιμοφωτιά
εβγαίν’βγαίνει
εγροικάςκαταλαβαίνεις
εματώθενματώθηκε
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καρδόποκαρδούλα
καρφούταικαρφώνεται
’κιδεν ουκί<οὐχί
κλαινίζωκάνω κάποιον/ους να κλάψει/ουν, στενοχωρώ
κορμόποκορμάκι
λύεταιλιώνει
μαχ̌αίρ’μαχαίρι
ξάικαθόλου
ομματόπαματάκια
παλαλόςτρελός, ανόητος
πίστεψονπίστεψε (προστ.)
σβήεταισβήνει
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
ψ̌ηψυχή
Σημειώσεις
¹ Πιθ. εκ του αναχάπαρα=ξαφνικά

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7928 | Albums/Singles: 1169 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13337
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr