Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Είσαι άμον λουλουδόπον

Αραεύω σε πατέραΑραεύω σε πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Τα χ̌ειλόπα σ’ να χορτάζω ’κ’ επορώ
Εσύ είσαι, πουλόπο μ’,
τη ψ̌ης ι-μ’ το κλαδόπον
Αδαπέσ’ σο καρδόπο μ’
για τ’ εσέν έχω τόπον

Είσαι άμον λουλουδόπον,
εσύ, μικρόν κορτσόπον
Για τ’ εσέν παλαλούμαι,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι

Τα φιλέματα σ’ γλυκέα, νε πουλί μ’!
Τα χ̌είλι͜α σ’ μερακλία,
κόκκινα͜ άμον φωτία,
Κάφ’νε άμον τσιλίδι͜α,
πουλί μ’, τ’ εσά τα χ̌είλι͜α

Είσαι άμον λουλουδόπον,
εσύ, μικρόν κορτσόπον
Για τ’ εσέν παλαλούμαι,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι

Τα χ̌ειλόπα σ’ να χορτάζω ’κ’ επορώ
Εσέν όντες φιλώ
σον ουρανόν πετώ
Χ̌αίρουμαι σην εγκάλια σ’
με τ’ έμορφα τα κάλλι͜α σ’

Είσαι άμον λουλουδόπον,
εσύ, μικρόν κορτσόπον
Για τ’ εσέν παλαλούμαι,
’κ’ επορώ να κοιμούμαι
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αδαπέσ’εδώ μέσα
άμονσαν, όπως, καθώς
γλυκέα(επιρρ.) γλυκά
εγκάλιααγκαλιά
έμορφαόμορφα
επορώμπορώ
εσάδικά σου/σας
’κ’δεν ουκί<οὐχί
κάλλι͜ακάλλη
καρδόποκαρδούλα
κάφ’νεκαίνε
κλαδόπονκλαδάκι, μτφ. απόγονος
κοιμούμαικοιμάμαι
κορτσόπονκοριτσάκι
λουλουδόπονλουλουδάκι
μερακλίαμε μεράκι, με ιδιαίτερο ζήλο meraklı/merāḳ
όντεςόταν
παλαλούμαιτρελαίνομαι
πουλόποπουλάκι
τσιλίδι͜απυρωμένα κάρβουνα εστίας
φιλέματαφιλιά
χ̌αίρουμαιχαίρομαι
χ̌ειλόπαχειλάκια
χορτάζωχορταίνω
ψ̌ηςψυχής

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7913 | Albums/Singles: 1170 | Συντελεστές: 1566 | Λήμματα: 13350
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr