Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Αποφκακέσ’ τερείς με

Αραεύω σε πατέραΑραεύω σε πατέρα

Στιχουργοί: Γιώτης Γαβριηλίδης

Συνθέτες: Ανέστης Αθανασιάδης

Καλλιτέχνες: Ανέστης Αθανασιάδης, Γιώτης Γαβριηλίδης


Σην γειτονία σ’ πορπατώ,
πουλί μ’, τ’ όνεμα σ’ λέω
Ας ση σεβντά σ’ ερρώστεσα,
μοιρολογώ και κλαίω

Αν ’κι παίρω σε, πουλί μ’,
’κι θέλω εγώ να ζω
Να ελέπω σε με άλλον,
πουλί μ’, εγώ ’κ’ επορώ

Σ’ οσπιτόπο σ’ εμπαίντς, εβγαίντς,
αποφκακέσ’ τερείς με
Έναν λόγον γλυκύν ’κι λες
Ντό πολλά τυρα̤ννί͜εις με!

Αν ’κι παίρω σε, πουλί μ’,
’κι θέλω εγώ να ζω
Να ελέπω σε με άλλον,
πουλί μ’, εγώ ’κ’ επορώ

Έλα -ν- ας γουνουσεύομε,
τερούμε ντο θ’ ευτάμε
Ήνταν θα λέγω σε ν’ ευτάς,
σην εγκλησίαν πάμε

Αν ’κι παίρω σε, πουλί μ’,
’κι θέλω εγώ να ζω
Να ελέπω σε με άλλον,
πουλί μ’, εγώ ’κ’ επορώ
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αποφκακέσ’από κάτω πέρα
γλυκύνγλυκιά/ό
γουνουσεύομεσυνομιλούμε konuşmak
εβγαίντςβγαίνεις
εγκλησίανεκκλησία
ελέπωβλέπω
εμπαίντςμπαίνεις
επορώμπορώ
ερρώστεσααρρώστησα
ευτάμεκάνουμε, φτιάχνουμε εὐθειάζω
ευτάςκάνεις, φτιάχνεις εὐθειάζω
ήντανό,τι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
όνεμαόνομα
οσπιτόποσπιτάκι hospitium<hospes + -όπον
παίρωπαίρνω
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
πορπατώπερπατάω
σεβντάαγάπη, έρωτας sevda/sevdā
τερείςκοιτάς
τερούμεκοιτάμε
τυρα̤ννί͜ειςτυραννάς, ταλαιπωρείς

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7860 | Albums/Singles: 1121 | Συντελεστές: 1524 | Λήμματα: 12572
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr