Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί εμέν π’ εγέρασα

Ποντιακό Γλέντι Νο3Ποντιακό Γλέντι Νο3

Στιχουργοί: Γιώργος Αμαραντίδης

Συνθέτες: Γιώργος Αμαραντίδης

Καλλιτέχνες: Κώστας Κυριακίδης, Χριστόφορος Χριστοφορίδης


Ν’ αηλί εμέν π’ εγέρασα,
έσπρυναν τα μαλλία μ’
Και -ν- ετράνυναν και εγέντανε
οσόν εμέν τα παιδία μ’

Θέλω να τραγωδώ, πουλί μ’
[Ατατατα, γιαβρί μου]
ν- αρ’ παίρ’ με ας σην καρδίαν [ωχού!]
[Κα’ έλα, πουλίκα μ’, κάτ’ έλα]

Πουλί μ’, εγώ -ν- εγέρασα
[Ξαν] σα δέντρα επεκούμπ’σα
[Κα’ έλα, πουλί μ’, κάτ’ έλα]
Ατά πα -ν- ελυπέθανε, [ανάθεμα]
τα φύλλα τουν ερρούξαν
[Κα’ έλα πουλί μ’ κάτ’ έλα]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
ατάαυτά
γιαβρίμωρό, μικρό, παιδίyavru
εγέντανεέγιναν
ελυπέθανελυπήθηκαν
επεκούμπ’σαακούμπησα, στηρίχθηκα
ερρούξανέπεσαν
έσπρυνανάσπρισαν
ετράνυνανμεγάλωσαν
κα’κάτω
κάτ’ έλαέλα κάτω
ν’ αηλίαλίμονομεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
ξανπάλι, ξανά
παπάλι, επίσης
παιδίαπαιδιά
τουντους
τραγωδώτραγουδάω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 6152 | Albums/Singles: 887 | Συντελεστές: 1191 | Λήμματα: 12015
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr