Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Πεινώ και τρώγω αίματα

Μανίτσα μ’/Πεινώ και τρώγω αίματαΜανίτσα μ’/Πεινώ και τρώγω αίματα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Πεινώ και τρώγω αίματα,
[Ν’ αηλί εμέν!]
διψώ και πίνω δάκρυ͜α
[Ντό να ’ίνουμαι;]
Τ’ εμόν η ψ̌η -ν- αέτσ’ θ’ εβγαίν’
[Ν’ αηλί εμέν!]
Θα τρώγ’νε με τα τέρτι͜α
[Ντό να ’ίνουμαι;]

Σα τέρτι͜α μ’, σα παράπονα μ’
[Ν’ αηλί εμέν!]
το γιατρικόν ’κ’ ευρέθεν
[Ντό να ’ίνουμαι;]
Το ψ̌όπο μ’ άλλον ’κι βαστά,
[Ν’ αηλί εμέν!]
η ζωή μ’ ετελέθεν
[Ντό να ’ίνουμαι;]

Μάνα, μη κλαις και μη πονείς
[Ν’ αηλί εμέν!]
ντ’ εκόπανε τα χρόνι͜α μ’
[Ντό να ’ίνουμαι;]
Πουθέν ’κ’ ευρέθεν γιατρικόν
[Ν’ αηλί εμέν!]
για να λαρών’ τα πόνι͜α μ’
[Ντό να ’ίνουμαι;]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αέτσ’έτσι
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
εβγαίν’βγαίνει
εκόπανεκοπήκαν
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
ετελέθεν(αμτβ.) τελείωσε, εξαντλήθηκε, μτφ. πέθανε
ευρέθενβρέθηκε
’ίνουμαιγίνομαι
’κ’δεν ουκί<οὐχί
’κιδεν ουκί<οὐχί
λαρών’γιατρεύει, θεραπεύει
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
πόνι͜απόνοι
πουθένπουθενά
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τρώγ’νετρώνε
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr