Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Μανίτσα μ’

Μανίτσα μ’/Πεινώ και τρώγω αίματαΜανίτσα μ’/Πεινώ και τρώγω αίματα

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Ας σην ξενιτείαν σύρω
εγώ τη γιαχάν, μανίτσα μ’
[εγώ τη γιακάν]
Θα ματώνω απέσ’ σο ψ̌όπο μ’
ντ’ έχω τη γεράν, μανίτσα μ’
[ντ’ έχω τη γεράν]

Το νερόν τη ξενιτείας
έν’ πολλά πικρόν, μανίτσα μ’
[έν’ πολλά πικρόν]
Διψώ και θέλω να πίν’ α’,
την ψ̌η μ’ φαρμακών’, μανίτσα μ’
[την ψ̌η μ’ φαρμακών’]

Σην εγκάλιαν π’ εκρατέθα,
’κ’ εγνώρτσα ζωήν, μανίτσα μ’
[’κ’ εγνώρτσα ζωήν]
Εκεί ας ψυχομαχ̌ήνω
κι ας εβγαίν’ η ψ̌η μ’, μανίτσα μ’
[κι ας εβγαίν’ η ψ̌η μ’]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
α’(ατό) αυτό, το
απέσ’μέσα
γεράνπληγή, τραύμαyara
γιαχάνγιακάςyaka
εβγαίν’βγαίνει
εγκάλιαναγκαλιά (αιτ.)
εγνώρτσαγνώρισα
έν’είναι
’κ’δενουκί<οὐχί
πίν’πίνει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σύρωσέρνω, τραβώ, ρίχνω
ψ̌ηψυχή
ψ̌όποψυχούλα
ψυχομαχ̌ήνωψυχομαχήσω, χαροπαλεύσω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2023

Τραγούδια: 5640 | Albums/Singles: 797 | Συντελεστές: 1056 | Λήμματα: 10155
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr