Ποντιακός Στίχος

Προβολή Τραγουδιού

Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν

Εγώ μίαν εγάπεσα/Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάνανΕγώ μίαν εγάπεσα/Ν’ αηλί τ’ εμόν την μάναν

Στιχουργοί: Παραδοσιακό

Συνθέτες: Παραδοσιακό

Καλλιτέχνες: Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης, Χρύσανθος Θεοδωρίδης


Θα τραγωδώ και ούλ’ θα λέν’
«αούτος γεραλής έν’»
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Την ξενιτείαν π’ έχτισεν
φαίνεται καν’νάν / μάναν ’κ’ είχεν
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

Σην ξενιτείαν κάθουμαι,
στα ξένα οσπίτι͜α κείμαι
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Τη μάνα μ’ ’κ’ έχ’ ατεν σουμά μ’
να σιδερών’ και πλύν’ με
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

Εγώ όντες σ’κούμαι το πρωί
ας σ’ οσπίτι μ’ να φέγω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Τα τέρτι͜α μ’ τα παράπονα μ’
καν’νάν ’κ’ έχω να λέγω
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]

Μανίτσα μ’, άλλο μη αναμέντς
πολλά έτον ατόσον
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Για τ’ εμέν άλλο μη μαειρεύ’ς,
νά̤ το κρεβάτι μ’ στρώσον
[Ν’ αηλί τ’ εμόν τη μάναν!]
Γλωσσάρι
ΚείμενοΕπεξήγησηΕτυμ. ΡίζαΠροέλευση
αηλίαλίμονο ἀ- + μεσαιωνική ελληνική ἠλί < εβραϊκά אל (θεός)
αναμέντςπεριμένεις
αούτοςαυτός
ας σ’(ας σου) από του, από τότε που/αφότου, (ας σο) από το/τα
ατεναυτήν
ατόσοντόσο
γεραλήςπληγωμένος, τραυματισμένος yaralı
εμόνδικός/ή/ό μου ἐμοῦ
έν’είναι
έτονήταν
’κ’δεν ουκί<οὐχί
καν’νάνκανέναν
κείμαικείτομαι, ξαπλώνω
μαειρεύ’ςμαγειρεύεις
ν’ αηλίαλίμονο μεσαιων. ελλ. ἀλί<ἀ- + ἠλί (εβραϊκά אל)= θεός
όντεςόταν
οσπίτισπίτι hospitium<hospes
οσπίτι͜ασπίτια hospitium<hospes
ούλ’όλοι
πλύν’πλένω/ει
πολλάπολλά (επίθ.), πολύ (επίρ.)
σιδερών’σιδερώνω/ει
σ’κούμαισηκώνομαι
σουμάκοντά
στρώσονστρώσε (προστ.)
τέρτι͜ακαημοί, βάσανα, στενοχώριες dert
τραγωδώτραγουδάω
φέγωφεύγω

Ποντιακός Στίχος - Pontian Lyrics 2024

Τραγούδια: 7912 | Albums/Singles: 1163 | Συντελεστές: 1564 | Λήμματα: 13321
Επικοινωνία: infoDUMMY@pontianlyrics.gr